Onderhoudsplan Hoogkerk 2024

23 februari 2024Categorie: Gemeente VWH Hoogkerk

De gemeente onderhoudt de openbare ruimte. Denk aan parken, pleinen, speelplekken en wegen. Over het onderhoud zijn afspraken gemaakt in de gemeenteraad. In de afspraken staat duidelijk welk onderhoud op welke plek wordt uitgevoerd en hoe dat er minimaal uit zou moeten zijn.

Of dat gehaald wordt, wordt door bewoners gecontroleerd. In 2023 is dat helaas in Hoogkerk niet overal gelukt. Daarom heeft de gemeente een verbeterplan gemaakt dat is afgestemd met Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH). De vereniging en uzelf kunnen ook ondersteunen.

Wat doet de gemeente?

Vanaf 2024 werkt de gemeente met een andere aannemer. Met deze aannemer heeft de gemeente duidelijke afspraken gemaakt. De gemeente hoopt dat zo het gewenste niveau van onderhoud wordt gehaald. Medewerkers zullen erop toezien dat deze afspraken worden nagekomen.

Met VWH heeft de gemeente afgesproken dat zij samen twee keer per jaar een controle in het dorp uitvoeren. Beide partijen kijken dan of het gewenste onderhoud is gehaald. Deze controle is belangrijk om indien nodig bij te kunnen sturen op het resultaat. Als u hieraan wilt meedoen kunt u zich melden bij het secretariaat van de VWH.

In 2024 heeft de gemeente extra aandacht voor onkruid op straat. Daar waar mogelijk doet de gemeente een aankondiging van deze werkzaamheden. U kunt de gemeente helpen door hieraan mee te werken. Bijvoorbeeld door uw auto een dag ergens anders te parkeren als de gemeente onderhoud pleegt.

Niveau van onderhoud

In de gemeenteraad is het niveau van onderhoud vastgesteld. In de meeste wijken gaat het om basisonderhoud. Vanzelfsprekend kan er altijd meer. Als meer gewenst is, vraagt de gemeente de hulp van bewoners. In veel wijken en dorpen zijn bewoners actief in het opruimen van zwerfvuil of het onderhouden van planten onder bomen, de zogenaamde boomspiegels. Dat kan ook in Hoogkerk. Het onderhoud wordt dan vooral gedaan door bewoners. Kijk hier voor mogelijkheden binnen de gemeente Groningen: gemeente.groningen.nl/subsidie-klimaat-aanvragen of op de website van Duurzaam Groningen.

Zelf doen

De gemeente kan niet overal tegelijk zijn. Het kan natuurlijk gebeuren dat u ergens schade ziet of hinder ondervindt van bijvoorbeeld grote takken op de grond. Via meldingen.groningen.nl kunt u schades, vervuiling of storingen melden. De gemeente pakt dit dan op.

Wilt u zelf zwerfvuil opruimen, kijk dan op gemeente.groningen.nl/groningen-schoon-dankzij-mij.

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld het maaibeleid van de gemeente Groningen, kijk dan op gemeente.groningen.nl/maaien.


Afbeelding: Curious_Collectibles op Pixabay

Reacties