Nog plaatsen vrij Excursie Suiker Unie

26 september 2016Categorie: Algemeen

Er zijn nog plaatsen vrij voor deelnemers aan de excursie naar de fabriek van Suiker Unie Vierverlaten.  Let goed op de Veiligheidsinstructies en Deelname voorwaarden of zie helemaal onderaan deze pagina.  Deze instructies krijgt u ook bij de bevestigingsbrief voor deelname of vrijblijvend op aanvraag voor meer informatie. De belangrijkste bepalingen zijn:

 • Met een pacemaker kunt u niet deelnemen.
 • Kinderen beneden de 16 jaar worden niet toegelaten.
 • Een identiteitsbewijs is verplicht.

Opgave via de VWH per Email: info@vwhoogkerk.nl NB: Als onderwerp vermelden: “Excursie Suikerunie 2016“. Dit is nodig voor een snelle verwerking. U krijgt alleen bericht wanneer u geplaatst bent.

Excursiedata (u kunt meerdere aangeven)  Aanvang: op alle data om 19.00 uur.

 • Dinsdag 18 oktober
 • Donderdag 20 oktober
 • Maandag 14 november
 • Donderdag 24 november
 • Donderdag 8 december

Benodigde gegevens:

 • Naam of contactpersoon deelnemers
 • Aantal personen
 • Adres en Postcode + woonplaats
 • Telefoonnummer

Telefonische opgave is niet mogelijk

(Foto door Jeroen Zwiers uit Hoogkerk)

Onderstaand treft u de algemene (veiligheids)regels aan voor de excursie. Wij verzoeken u deze goed te lezen en uw groep hiervan op de hoogte te stellen.

 • Mensen met een pacemaker kunnen de fabriek niet betreden. Pacemakers, in relatie tot magneten kunnen voor ernstige problemen zorgen.
 • Voordat de route van start gaat krijgt u een veiligheidshesje en helm uitgereikt. Dit dient verplicht te worden gedragen.
 • U volgt een route met trappen. U loopt soms op roosters en afhankelijk van de weersomstandigheden kan het hier en daar modderig en glad zijn. In verband hiermee wordt het dragen van schoenen met gladde zolen en hakken VERBODEN! De excursieleider heeft de bevoegdheid om u in de kantine achter te laten als u hier geen gehoor aan hebt gegeven.
 • Kinderen beneden de 16 jaar worden niet toegelaten.
 • Het maken van foto- of video-opnamen in de fabriek is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan mobiele telefoons mee te nemen tijdens de rondleiding.
 • Er geldt een algemeen rookverbod voor alle gebouwen. Alleen bij de ingang van de kantine kan gerookt worden als het programma en de tijd hierin voorziet.
 • Tijdens de excursie dient u zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de excursieleiding.
 • Personen die last hebben van hoogtevrees worden verzocht dit vóór aanvang van de excursie aan de excursieleiding mee te delen.
 • Alle bezoekers dienen een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Mogelijk wordt gevraagd het bewijs te tonen bij het betreden van het fabrieksterrein. Wanneer u deze niet kunt tonen, dan mag u het terrein niet betreden.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die u mochten overkomen door het niet opvolgen van aanwijzingen onzerzijds of door onvoorzichtigheid van uw kant.
 • Personenauto’s hebben toegang het parkeerterrein via de Zuiderweg te Hoogkerk.

 

 

Reacties