Informatie m.b.t. komende bietencampagne 2016

25 september 2016Categorie: Bedrijfsleven SuikerUnie

Suiker Unie Vierverlaten (SUV)  is 23 september begonnen met de bietencampagne 2016. Op basis van de huidige opbrengst-verwachting wordt uitgegaan van een campagneduur van circa 19 weken.

Voor het bietenverkeer is de route langs de Westelijke Ringweg en het Hoendiep verplicht. Er zijn (net als elk jaar) de volgende uitzonderingen waarbij bietentransport via de Johan van Zwedenlaan toegestaan is:

  • Op werkdagen voor het bietenverkeer vanuit en naar richting Friesland tussen 07.00 en 23.00 uur.
  • Op zaterdag bietenvervoer tussen 12.00 en 19.00 uur.
  • Op zondag geen bietenverkeer over de Johan van Zwedenlaan.

SUV hecht eraan dat de afspraken goed nageleefd worden. Zij verzoekt dan ook eenieder die overtredingen hiervan constateert dit door te geven aan:

Harry Mencke milieucoördinator,
Harry.Mencke@suikerunie.com
Tel: 050- 55 61 911

Reacties