Nieuwsflits VWH januari 2021

20 januari 2021Categorie: Verkeerscommissie VWH Hoogkerk

Beste Hoogkerker (e.o.),

Welkom bij de VWH Nieuwsflits. Naar aanleiding van onze vergaderingen vertellen wij u iets over de thema’s waar de wijkraad zich momenteel mee bezighoudt. Deze week zijn bij de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) onder meer de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Sluiting Suikerhonk Hoogkerk
Net als vele Hoogkerkers waren wij verrast door de sluiting en verwijdering van het Suikerhonk vlak voor de jaarwisseling, nadat het jongerenbestuur besloot te stoppen. Het is jammer dat er zo een einde lijkt te komen aan de samenwerking tussen het jongerenbestuur en de gemeente. De VWH gaat graag in gesprek met gemeente en jongeren om te kijken naar een vervolg.

Rustig oud & nieuw
We zijn blij dat oud & nieuw redelijk rustig is verlopen. Mede met dank aan de ordediensten en de gemeente Groningen die zich hebben ingezet voor een veilige jaarwisseling. Samen met de speeltuinverenigingen en WIJ Hoogkerk is er een activiteitenprogramma neergezet dat – ondanks de beperkingen door corona – geslaagd is geweest.

Reacties artikel landschapsplan Westpoort
Hartelijk dank voor uw reacties naar aanleiding van het artikel over het landschapsplan voor Westpoort (u kunt dit artikel hier teruglezen). Als vervolg houden we op 27 januari om 20:00 uur een online informatiebijeenkomst over het werk van de commissie landschap en het werkgebied. U kunt zich aanmelden via onderstaande contactgegevens.

Situatie Zuiderweg/De Verbetering
De verkeerscommissie van de VWH onderzoekt oplossingen voor de situatie rond de Vensterschool op de Zuiderweg en de Verbetering. Bezoekers van De Ploegschool ondervinden hinder van hardrijders en foutparkeerders. De kinderwijkraad Hoogkerk heeft dit onlangs aangekaart en de politie is tot handhaving overgegaan. We onderzoeken of een aanpassing van de verkeerssituatie kan helpen om de overlast tegen te gaan.

Nieuwe secretaris VWH
We verwelkomen Benne de Jong als nieuwe secretaris van de VWH. Hij volgt Els Zuidema op, die afgelopen jaar afscheid nam als bestuurslid.

Wilt u reageren op één van deze onderwerpen? Of u aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 27 januari? Neem dan contact met ons op via info@vwhoogkerk.nl of bel naar 06-13211151.

Reacties