Denk en doe mee over groenplannen Westpoort!

18 december 2020Categorie: Gemeente VWH Hoogkerk

Wat vind u van de industriële ontwikkelingen in uw omgeving? Blijft er nog genoeg groen en natuur over? Wat vindt u prettig wonen? Samen met bewoners denkt de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) na over de landschapsindeling ten noordwesten van Hoogkerk. In dit artikel vertellen we meer over onze commissie, het compensatiebudget en de groenplannen voor Westpoort. We nodigen u graag uit om met ons mee te denken en te doen!

Sinds enige tijd kent de VWH een commissie landschapsvisie. Deze commissie richt zich op een landschapsvisie voor het gebied ten noordwesten van Hoogkerk: Hoendiep-Vierverlaten. De commissie bestaat uit bestuursleden van de VWH en bewoners uit dit gebied. De aanleiding voor deze commissie was het veranderende landschap in dit gebied. Een andere aanleiding is de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten, en uitbreiding van het schakelstation.

Compensatiebudget
Ten behoeve van deze grote aanpassingen in het Groninger landschap hebben netbeheerder TenneT en de provincie Groningen een  budget van bijna 15 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de kwaliteit van het landschap langs de hoogspanningslijn. Dit budget is onderverdeeld in drie delen: groen, ‘blauw’ (aanleg van watergangen, aanpassingen in het landschap) en een deel voor de dorpen langs de route. Bewoners kunnen zelf een project aandragen. Bijvoorbeeld restauratie van een oude molen, het inrichten van een kerktuin of het aanbrengen van extra groen langs wegen of watergangen. Een commissie van de provincie Groningen, waterschap, TenneT en de gemeenten langs het traject beoordeelt deze projecten. De projecten worden van 2020 tot uiterlijk 2028 in uitvoering gebracht.

Groenplannen
Het doel van de commissie landschapsvisie is om deze gelden in te zetten voor een vergroening van de directe omgeving van het schakelstation Vierverlaten. Op 26 november hebben wij daarover gesproken met landschapsarchitecten Bosch & Slabbers. Zij zijn door de gemeente Groningen ingeschakeld om het gebied Westpoort en omgeving in beeld te brengen en de belangen die daar spelen in kaart te brengen (zie afbeelding). Het bureau richt zich nu op het gedeelte ten noorden van het Hoendiep, tussen de Zuidwending en het Aduarderdiep. Samen met hen hebben we onze plannen en ideeën voor Westpoort kunnen uitwerken, waaronder: een losliggend fietspad langs het Hoendiep, bomenrijen langs het Hoendiep langs Vierverlaten, een groene aankleding van het traject van een geplande verbindingsweg. We blijven met de gemeente in gesprek over deze groenplannen en andere belangen in het gebied, zoals infrastructuur, recreatie, bedrijvigheid en groene energie.

Denk en doe mee!
We zijn al begonnen met brainstormen, maar we kunnen nog meer ideeën van buurtbewoners gebruiken. Als wijkraad en bewonerscommissie stellen we uw mening en deelname op prijs. Het is voor ons van belang dat de ideeën van de commissie gedragen worden door de inwoners van Hoogkerk en omgeving. Hebt u een goed idee, woont u in de regio en wilt u meedenken, neem dan contact met ons op via het secretariaat van de VWH: info@vwhoogkerk.nl of bel naar 0613211151.

Afbeelding: Google Maps. Projectgebied Westpoort 2.

NB. Van 21 december tot 3 januari is het secretariaat afwezig. We zijn dan telefonisch niet bereikbaar. U kunt uw ideeën per mail insturen, maar wij kunnen niet direct antwoorden. We vragen daarvoor uw begrip.

Reacties