Nieuwsbrief Entreekunstwerk Hoogkerk no. 5, juni 2019

3 juni 2019Categorie: Kunstcommissie

Acties voor het kunstwerk

In de maand april hebben we sponsoracties gehouden bij de Poiesz Hoogkerk en bij de Albert Heijn Hoogkerk. We boden informatie over het kunstwerk, sponsoracties en de Clubkas Campagne. Bewoners konden ideeën aanleveren voor iconen die uitgesneden worden in de cortenstalen panelen van het kunstwerk. Daarnaast konden zij in gesprek gaan met de kunstenaar. In april en mei was er bij de Poiesz Hoogkerk een statiegeldactie ten behoeve van het kunstwerk. We ervaarden deze acties als geslaagd en waren blij met alle enthousiaste reacties.

Vergunning aangevraagd

Een mooie mijlpaal voor het Entreekunstwerk: inmiddels is de omgevingsvergunning voor het kunstwerk aangevraagd. Als projectleider namens de gemeente is Toine van Boheemen aangewezen.

Verloop fondsenwerving

We zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met fondsenwerving, bij bewoners, bedrijven en bij culturele fondsen. Op basis daarvan is nu 89.000 euro bij elkaar voor het Entreekunstwerk. Onlangs is de thermometer in de kunstetalage bijgewerkt om dit te weerspiegelen. We blijven hard doorwerken om de financiering voor het kunstwerk helemaal rond te krijgen!

Wilt u doneren voor het kunstwerk op de rotonde van de Zuiderweg? Dat kan via bankrekening NL03RBRB0706625579, Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk, onder vermelding van ‘kunstwerk rotonde’. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Informatiebord

Naast het fietspad bij het te realiseren Kunstwerk op de rotonde zal een informatiebord worden geplaatst. Hierop zal de kunstenaar een korte uitleg geven van het ontwerp van het kunstwerk. Tevens zal er een lijst met sponsoren vermeld worden.

Rabobank Clubkas Campagne

15 mei was een spannend moment voor ons: de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne. We hebben uit dit fonds € 510,- mogen ontvangen, gebaseerd op 72 mensen die hun stem hebben gegeven voor het kunstwerk. We zijn erg dankbaar voor uw stem en waardering voor ons werk!

De volgende Nieuwsbrief

Wij hopen u in de volgende Nieuwsbrief, nr. 6, heel goed nieuws te kunnen melden!

Namens de Kunstcommissie Hoogkerk wensen wij u allen een fijne zomervakantie!

Reacties