Nieuwsbrief Entreekunstwerk Hoogkerk no. 4, december 2018

17 december 2018Categorie: Algemeen Kunstcommissie

 

Een nieuw jasje

Zoals u rechtsboven aan de pagina ziet heeft de nieuwsbrief een nieuw jasje, met het nieuwe logo van de KCH, ter ere van ons 25-jarig jubileum. Begin oktober hebben we met velen van u dit heugelijke feit mogen vieren in een week vol activiteiten: de onthulling van het Bé Krachtpad, fiets- en wandeltochten, een heerlijk ‘Ploegmenu’ bij buurtrestaurant Gabriël en een gezellige kunstmarkt. Nogmaals dank voor uw aanwezigheid, we hopen dat u hebt genoten. We danken ook Kunstkring De Ploeg die zelf honderd jaar bestaat en betrokken was bij de feestelijkheden.


Hoe zit het dan met het Entreekunstwerk?

Het is een tijd geleden dat er een nieuwsbrief over het Entreekunstwerk geweest is. Helaas liepen we vertraging op doordat de statuten van de VWH aangepast moesten worden, waarmee we nu aan de eisen van goede doelen-organisaties met culturele doelstellingen voldoen. Op de algemene ledenvergadering, in april 2018, zijn de leden met de voorgestelde aanpassing van de statuten akkoord gegaan.
Vanaf die tijd zijn we achter de schermen druk bezig om ook andere bedrijven te benaderen om te onderzoeken met wie we verder kunnen gaan. In nauw overleg met de Gemeente is een essentiële wijziging doorgevoerd voor de fundering van het kunstwerk. Hierdoor ontstond een eenvoudiger en goedkoper funderingsontwerp en daardoor ook een goedkopere groenvoorziening welke zal bestaan uit een gemengd sedum-mengsel. Alle offertes zijn binnen, waardoor nu een definitieve begroting van het Entreekunstwerk is opgemaakt.
Het project heeft zo een jaar vertraging opgelopen. Helaas is de oplevering niet in 2018 maar schuift het door naar eind 2019. Dat is jammer, maar het belangrijkste is dat als alles meewerkt, er een prachtig kunstwerk komt dat de ‘Entree van Hoogkerk’ en gelijktijdig de ‘Poort naar Kranenburg’ vormt!
We gaan ons nu tot verschillende fondsen richten, zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds. Met financiële steun van bedrijven, Top 3 van Hoogkerk, VWH, Gemeente, verschillende fondsen en crowdfunding zodat in 2019 er een “Entreekunstwerk” van Reinier van den Berg komt op de rotonde. Daar gaan wij voor!


Upgrade Kranenburg

Onlangs vonden gemeente, bedrijvenvereniging WEST en de VWH overeenstemming om aan een ‘upgrade’ van Kranenburg te werken waarbij het park bij de Rozenburglaan vernieuwd en verbeterd wordt tot een plek waar buurtbewoners en werknemers graag komen. De realisatie van het Entreekunstwerk was eerst gekoppeld aan dit project, maar nu zullen beide projecten los verder gaan, hoewel ze financieel nog wel samenhangen. Dit geeft meer ruimte voor het project van het Entreekunstwerk om zich verder te ontwikkelen.


Groots in Groningen

Op 20 november organiseerde de gemeente Groningen een ‘Dag van de Democratie’, waarbij speciale aandacht was voor lokale initiatieven van bewoners. Daarbij werd een glossy uitgegeven, getiteld ‘Groots in Groningen’. Daarin kwam ook Els Zuidema namens de KCH aan het woord: ‘Reinier van der Berg van Kunstkring De Ploeg heeft op ons verzoek een prachtig nieuw ontwerp gemaakt voor de rotonde aan de Zuiderweg. Het verbeeldt heel mooi het verleden, heden en de toekomst in de stijl van De Ploeg. Als je over een paar jaar vanaf de A7 richting de rotonde aan de Zuiderweg rijdt, staat daar een prachtig kunstwerk met allure, dat de poort naar Kranenburg markeert. Het komt er dankzij de gezamenlijke inspanningen van Bedrijvenvereniging WEST, Vereniging Wijkraad Hoogkerk, gemeente Groningen, diverse fondsen en sponsoren, crowdfunding en de Kunstcommissie Hoogkerk. Hoewel het erg jammer is, dat het kunstwerk niet meer in het Jubileumjaar van De Ploeg gerealiseerd kon worden, was het wel een succesvol project in het 25-jarig bestaan van onze Kunstcommissie!


De volgende Nieuwsbrief

In de volgende Nieuwsbrief, nr.5, gaan we onder andere het laatste nieuws melden van de aangeschreven fondsen.

Namens de Kunstcommissie Hoogkerk wensen wij u allen fijne feestdagen en een prettige samenwerking in 2019!

 

 

Reacties