Nieuwe stap in ontwikkeling Suikerfabriekterrein

28 juni 2018Categorie: Gemeente

PERSBERICHT

Structuurschets en Notitie Reikwijdte en Detail vrij voor inspraak

De ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein tot een nieuw stadsdeel is weer een stap verder. Het college van burgemeester en wethouders geeft de Structuurschets en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vrij voor inspraak van 21 juni tot en met 18 juli. Ten opzichte van eerdere plannen is het voorstel dat de eerste woningen aan de noordzijde van het gebied worden gebouwd. 

 De stad Groningen groeit en dat betekent dat er behoefte is aan meer woningen. Het Suikerfabriekterrein is een goede woningbouwlocatie en het is de bedoeling dat daar uiteindelijk 2500 tot 5000 huizen gebouwd worden. Naast wonen is het terrein ook aantrekkelijk voor werken en recreëren. Ook komen er nieuwe verbindingen met de binnenstad en de omliggende wijken voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto’s. Kortom: het Suikerfabriekterrein transformeert tot een dynamisch stadsdeel.

Start noordzijde
Het streven is dat rond de zomer van 2019 het eerste bestemmingsplan klaar is voor inspraak om daarna zo snel mogelijk te beginnen met het grondwerk en de aanleg van de infrastructuur. In 2020-2021 kan dan de bouw beginnen. Als het aan het college ligt, komen de eerste woningen aan de noordzijde van het terrein. Dit wijkt af van een eerdere keuze om aan de zuidwestzijde te beginnen. De belangrijkste reden is het besluit om op korte termijn voor de meer stedelijke markt te bouwen. Daarvoor komt alleen de noordzijde in aanmerking, waar overigens ook ruimte is voor groenstedelijk bouwen. Bovendien ligt dit gebied gunstig ten opzichte van de binnenstad.

Structuurschets
De Structuurschets is de planologisch-juridische basis voor de verdere uitvoering. De schets geeft de hoofdlijn voor de inrichting van het nieuwe stadsdeel op het Suikerfabriekterrein: voor de infrastructuur en voor de verschillende leef, – woon – en werkmilieus. De Structuurschets vormt de basis voor de Structuurvisie, de bestemmingsplannen en de milieuonderzoeken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
Omdat op het terrein uiteindelijk 2500 tot 5000 huizen kunnen komen, is de gemeente verplicht een milieueffectrapportage op te stellen. De gemeente doet onderzoek naar de milieueffecten en de afbakening van dit onderzoek is beschreven in de NRD.

Inloopbijeenkomsten
Tijdens de inspraakperiode, die duurt van 21 juni tot en met 18 juli, organiseert de gemeente twee inloopbijeenkomsten. Op dinsdag 3 juli in Dorpshuis Hoogkerk, Zuiderweg 70-4 en op donderdag 5 juli in het Zeefgebouw op het Suikerfabriekterrein. Belangstellenden zijn tussen 16.00 en 20.30 uur welkom.  De Structuurschets en de NRD zijn te vinden op www.gemeente.groningen.nl/suikerfabriekterrein

Reacties