Nieuwe noodverordening van kracht in Veiligheidsregio Groningen

30 maart 2020Categorie: Gemeente

Sinds 27 maart 11.00 uur is in de Veiligheidsregio Groningen een nieuwe noodverordening van kracht. De noodverordening is afgekondigd door de voorzitter van de Veiligheidsregio, Koen Schuiling. Met deze nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen waaronder het verbod op groepsvorming, maar ook het verbod op bezoek aan bepaalde zorginstellingen. Deze en andere maatregelen staan op rijksoverheid.nl.

De belangrijkste maatregel in de noodverordening is dat het verboden is om met 3 personen of meer in de openbare ruimte samen te komen zonder dat de afstand tot andere personen minder dan 1,5 meter bedraagt. Dit geldt niet voor personen die een gezamenlijke huishouding vormen en kinderen tot en met 12 jaar die samen spelen. Kijk voor meer informatie op veiligheidsregiogroningen.nl.

Reacties