Minder steen in centrum Hoogkerk

23 juni 2023Categorie: Bedrijfsleven Bewonersinitiatief Duurzaamheid Gemeente Verkeer VWH Hoogkerk

Bewoners en ondernemers uit Hoogkerk hebben zelf een plan gemaakt in 2022 om het centrum van Hoogkerk op te waarderen. Momenteel is het centrum erg stenig en het heeft weinig aantrekkingskracht. Een aantrekkelijk en gezellig centrum moet in de toekomst meer bezoekers trekken, ook uit de nog te bouwen wijken De Held 3 en de Suikerzijde.

Het Centrumplan Hoogkerk is een meerjarenplan geworden en er zijn verschillende thema’s met maatregelen:

– Verkeersveiligheid: benadrukken 30km-zone, de snelheid voor auto’s eruit halen, gelijkwaardige kruisingsvlakken en veilige oversteekpunten
– Klimaat: meer groen, bomen, plantenbakken, groene gevels
– Ontmoeting: gezellige ontmoetingsplekken met zitbankjes, afvalbakken en een watertappunt

Afgelopen dinsdag 20 juni was er een avond met de initiatiefnemers en medewerkers van de gemeente Groningen. Samen zijn de voorgestelde maatregelen bekeken. Wat zijn de mogelijkheden en eventuele beperkingen? In de komende weken wordt het gezamenlijk uitgewerkt. De verwachting is dat in 2024 de eerste maatregelen genomen kunnen worden.

Foto: gemeente Groningen

Reacties