LTC naar Ruskenveense Plas

1 december 2016Categorie: Algemeen

De gemeente is akkoord met verhuizing van de Hoogkerkse Tennisvereniging LTC naar de Ruskenveense plas. De huidige accommodatie is gevestigd in de Suikerbuurt. Deze is echter in slechte staat en inmiddels afgekeurd voor de tennissport.

Aan de Ruskenveense Plas zou een toiletgebouw komen voor bezoekers van de plas. LTC Hoogkerk is bereid het voorzieningengebouw te integreren in haar eigen plannen.

Naast het clubgebouw met de openbare toiletfunctie komen vier tennisbanen. Het bestaande wandelpad moet worden verbreed tot fietspad en dat kost 80 duizend euro. De verhuizing van de tennisclub wordt gefinancierd door de gemeente, door grondverkoop aan de Suikerunie en de tennisclub zelf.

Lees meer in de nota voor de raad van het College van B&W

Reacties