Kracht & Vriendschap 115 jaar

22 maart 2019Categorie: Algemeen

In de splinternieuwe turnhal in Groningen draaien de turnsters en turners van Kracht & Vriendschap hun pirouettes op de balk en oefenen hun schroeven op de vloer. Blij zijn ze met hun nieuwe hal, maar het is niet de enige reden voor een feestje: alweer 115 jaar geleden werd Kracht & Vriendschap (KV) opgericht én dit jaar zijn er ruim 1100 leden.

Het gaat goed met de club. Het doel, sport aanbieden aan zo veel mogelijk mensen, krijgt steeds beter vorm. In diverse wijken in de stad biedt KV verschillende vormen van bewegen aan. “En vooral freerunning blijkt laagdrempelig te zijn”, vertelt Daphne Veldman, bestuurslid. “Bij turnen is het belangrijk dat je netjes werkt, maar dat hoeft bij freerunning niet. Salto’s, sprongen en dergelijke hoeven niet heel keurig te zijn en dat maakt freerunning voor veel meisjes en jongens net even toegankelijker dan turnen. Daarom is de sport in verschillende wijken in de stad populair. Maar liefst 300 van onze leden doen aan freerunning. En dat zijn vooral kinderen die eerst niet aan sport deden. Dat vinden wij een enorme winst.”

Verleden
Freerunning bestond nog niet toen Kracht & Vriendschap in 1904 werd opgericht om jongens gymnastiek aan te bieden. De naam: van gymnastiek worden je lichaam en geest krachtig, én samen sporten draagt bij aan vriendschap. In 1909 werd het eerste lustrum gevierd en mochten ook vrouwen lid worden van Kracht & Vriendschap. KV had nauwe banden met andere christelijke gymnastiekverenigingen, ook op landelijk niveau. In 1920 werd met drie andere verenigingen het Noordergewest opgericht. In de beginjaren konden leden bij KV terecht voor gymnastiek, maar ook voor voetbal, korfbal, atletiek, zwemmen, volleybal, handbal en zelfs toneel. In de Tweede Wereldoorlog bestond KV officieel vanaf begin 1942 niet meer omdat het bestuur de vereniging niet wilde inschrijven bij de Duitse cultuurkamer. Achter de schermen konden de leden wel lessen volgen bij de trainers. Zo bleef KV toch bestaan. Op 15 april 1945 kwam het bestuur weer bij elkaar.

Na de oorlog groeide en bloeide KV. Op het hoogtepunt waren er maar liefst 1200 leden. Ieder jaar was er een uitvoering in de Harmonie in de stad. Natuurlijk deden KV-ers geregeld mee aan wedstrijden en demonstraties. KV was ook steevast present bij feestdagen als Koninginnedag en Gronings Ontzet. En tot op de dag van vandaag zijn de KV-turnpieten een bekende verschijning tijdens de intocht van Sinterklaas.

Heden
Rond de eeuwwisseling was KV niet zo groot meer maar schommelde het aantal leden rond de 300 à 400. Op 6 maart 2004 werd het 100-jarig jubileum van KV gevierd in het Stadspark Paviljoen. Tien jaar later, in 2014, ging KV Hoogkerk op in KV Groningen en werd de vereniging een stuk groter. KV bood toen ook dans aan en zette met een Sportimpuls freerunning op. Acrogym en ritmische gymnastiek werden aan het aanbod toegevoegd. Dit leidde tot een ledenaantal van meer dan 1100.

De prachtige turnhal in Groningen opende op 7 januari 2019 haar deuren.

Toekomst
Een turnhal waar de selectieleden kunnen trainen en wedstrijden gehouden kunnen worden, was een al lang gekoesterde wens. Het bestuur van KV heeft zich met de twee andere gymnastiekverenigingen in de stad, GVAV Rapiditas en GV Olympia, ingezet voor de hal die begin 2019 werd geopend. De turnsters en turners van de verenigingen maken gezamenlijk gebruik van de hal. Ook denken de verenigingen samen na over de toekomst van gymnastiek in Groningen. Door de krachten te bundelen, kunnen de verenigingen efficiënter werken. Zo is de recreatie-afdeling van Olympia toegevoegd aan die van KV. Zo kunnen trainers en zalen maximaal ingezet worden. Ook met GVAV ontwikkelt KV plannen. Wellicht vloeit daar in de toekomst ook meer samenwerking uit voort. Peter Koopmans, voorzitter KV: “Ik vind het erg motiverend om daar met een enthousiaste groep mensen aan te werken. Zodanig dat we in de Groningse wijken diverse vormen van gymnastiek kunnen aanbieden, voor alle leeftijden in een veilige omgeving, waar respect en sportiviteit centraal staan. Daar maken we ons als bestuur sterk voor.”

Ons oudste lid: Lies Hoexum
“Ik ben 69 jaar en turn bij de damesgroep 18+. In de zomer van 1970 kwam ik naar Groningen en zocht een turnclub met hoog niveau en een goede trainer. KV en trainer Boele de Wind waren precies wat ik zocht. Ik heb altijd voorkeur gehad voor ringen, brug en toestelspringen. Turnen is leuk omdat het een brede sport is, alles komt aan bod. Kinderen worden er behendig van. Als je blijft turnen, blijft de behendigheid. De groep dames 18+ is al 40 jaar heel gezellig. We stimuleren elkaar en moedigen elkaar aan om steeds iets nieuws te leren. Op mijn leeftijd is dat bijhouden wat ik kon en kan.”

Ons jongste lid: Fien
Fien is 2 jaar en gymt vanaf 2018 bij de peutergym van juf Minca in Lewenborg. Ze is een actief meisje dat graag lekker wil bewegen. Gym is dan het allerleukst omdat ze haar energie kwijt kan en zich kan ontwikkelen. Ze wordt uitgedaagd en begeleid door haar leidster. Fien kan heel goed schommelen in de ringen. Thuis vertelt ze over het schommelen: “En dan ga ik zo joeeeeh, mama!”

Foto’s: K&V Groningen. Onderschrift bij bovenste foto: Oefeningen met turnrok. Vanaf 1909 mogen vrouwen ook lid worden van KV. Maar mogen vrouwen turnen in een turnpantalon of blijven ze de turnrok trouw?

Reacties