Kennisgeving bestemmingsplan Hoogkerk-Zuid in voorbereiding

24 augustus 2016Categorie: Algemeen

Overeenkomstig artikel 1.3.1.  van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor Hoogkerk zuid. Het plangebied wordt globaal begrens door het Koningsdiep/de Roderwolderdijk, de spoorlijn Groningen-leeuwarden, de Zuiderweg en de A7.

Deze kennisgeving betreft alleen het voornemen tot het maken van een bestemmingsplan. Pas als het voorontwerp van het bestemmingsplan is gemaakt wordt dit op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Thans liggen nog geen stukken ter inzage en kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht en worden onafhankelijke instanties niet om advies gevraagd. (Bron: gemeente Groningen)

Reacties