Jaarvergadering VWH 11 april

8 april 2017Categorie: Algemeen VWH Hoogkerk

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH) op dinsdag 11 april om 19.30 uur in het sportcafé in het Dorpshuis Hoogkerk, Zuiderweg 70.
Na het formele deel worden vanaf ca 20.00 uur 3 thema’s besproken die in en om Hoogkerk actueel zijn: Plannen voor kunst op de rotonde Zuiderweg, Ontwikkeling Suiker Unieterrein, de Wijktop: prioriteiten kiezen voor besteding gemeentelijk wijkbudget in 2017 en 2018. Zie elders in de Westerkrant voor meer informatie.

 Voorlopige Agenda Huishoudelijke deel

  1. Opening door de voorzitter R. Kenter
  2. Mededelingen
  3. Notulen jaarvergadering 22 april 2016
  4. Jaarverslagen 2016 van de vereniging en de commissies, met Powerpointpresentatie.
  5. Financieel jaarverslag 2016, begroting 2017
  6. Bestuursverkiezing
    Aftredend zijn: F. Kip, A.J. De Vries Herkiesbaar: F. Kip, A.J. De Vries
  7. Werkplan 2017
  8. Rondvraag

Toelichting op de agenda
Alle bewoners, ook degenen die geen lid zijn van de VWH, zijn welkom op de vergadering. Iedere bewoner uit het VWH-gebied, incl. de Buitenhof en Gravenburg, kan zich kandidaat stellen voor het bestuur

Reacties