Beeld plus groen op rotonde bij Zuiderweg?

6 april 2017Categorie: Algemeen Kunstcommissie

Waaraan herken je Hoogkerk bij binnenkomst vanaf de snelweg? Aan een saaie, platte rotonde, die er troosteloos bij ligt. Om de paar jaar beginnen bewoners hierover: Kunnen we Hoogkerk niet versterken, juist op de plaats van haar entree?  Iets waarmee iedereen, van alle kanten, meteen ziet: hier begint Hoogkerk! De meest noordelijke rotonde vanaf de snelweg A7, waar de Zuiderweg, de Johan van Zwedenlaan en de Eemsgolaan op uitkomen, vraagt om een karaktervol beeld. Een beeld als een poort, naar alles waar Hoogkerk voor staat: het trotse industriedorp met van oudsher Suiker- en Kartonfabrieken, maar ook de verbinding met haar nieuwbouwwijken, haar kennisindustrie in ontwikkeling, en haar centrumfunctie aan de westkant van de stad Groningen.

De Kunstcommissie Hoogkerk (VWH) heeft met bewoners, bedrijven en overheden gesprekken gevoerd over wat men zou willen. Daarna is de kunstenaar Reinier van den Berg van Kunstkring de Ploeg gevraagd schetsen te maken. Op dinsdag 11 april zal de kunstenaar voor het eerst een uitgebreide presentatie hierover gaan geven op de Algemene Ledenvergadering van de VWH. Hij brengt ook maquettes mee van de ontwerpen. We willen u van harte hiervoor uitnodigen, iedereen is welkom! We zijn benieuwd te horen naar wat u vindt van het idee en naar uw reactie op de voorstellen van de kunstenaar.

U bent van harte uitgenodigd op de ALV van de VWH op di. 11 april, vanaf 19.30u. in het Dorpshuis, Vensterschool, Zuiderweg 70-4.

Voor een reactie vooraf hierop mail naar Kunstcommissie Hoogkerk VWH:  info@vwhoogkerk.nl

Reacties