Inbreng Hoogkerk in Woonvisie gemeente

16 december 2016Categorie: Algemeen

De gemeenteraad neemt 22 december een besluit over het “Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2017-2020”. Deze woonvisie bevat onder meer afspraken met corporaties over de bouw en de verbetering van betaalbare sociale huurwoningen.

De VWH heeft in een brief aan de raad gevraagd om twee onderwerpen op te nemen in het besluit:

  1. Aanpassen criteria woningtoewijzing
    Het komt steeds vaker voor dat ouderen en hun zelfstandig wonende kinderen graag bij elkaar in Hoogkerk willen (blijven) wonen. De dagelijkse mantelzorg voor de grootouders en het onderbrengen van kleinkinderen bij de oppas oma en -opa wordt dan een stuk makkelijker. Ouderen kunnen daardoor langer zelfstandig blijven wonen en werkende ouders zijn minder aangewezen op de betaalde kinderopvang. De woningtoewijzing met een puntensysteem via Woningnet biedt echter niet de mogelijkheid om woningtoewijzing deze wens mee te wegen en extra punten toe te kennen.
  1. Kwaliteit woningen
    In Hoogkerk zijn de sociale huurwoningen in bezit van Steelande. De kwaliteit van veel woningen, met name in de Halmbuurt en de Molukse wijk, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In Groenhof zijn veel gebreken in de nieuwbouw geconstateerd. Door geldgebrek zijn renovatie en onderhoud achtergebleven. Deze situatie en de aanpak daarvan moeten ook opgenomen worden in het meerjarenprogramma.

Reacties