16 december 2016Categorie: Algemeen

Ontwerpbestemmingplan Crematorium Hoendiep
Het nog te bouwen crematorium aan het Hoendiep is in de toekomst bereikbaar via een voorrangskruising met de U.T. Delfiaweg. Ook komt er ruimte tussen de hoofdrijbaan en het fietspad langs het Hoendiep. Hierdoor kunnen automobilisten van en naar het crematorium de verschillende verkeersstromen veiliger kruisen. Dat staat in het Ontwerpbestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Hoendiep waarover mensen zienswijzen kunnen indienen.

Vanwege de verkeersveiligheid zal er tussen de hoofdrijbaan en het fietspad langs het Hoendiep opstelruimte voor het autoverkeer gecreëerd worden waardoor automobilisten van en naar het crematorium in twee etappes de verschillende verkeersstromen kunnen kruisen. De berekende toename van verkeersbewegingen door de uitvaartfaciliteit is zodanig dat verder geen onacceptabel lange wachtrijen ontstaan. Het verkeer op het Hoendiep zal nauwelijks hinder ondervinden van de extra aansluiting. (lees verder onder de afbeelding)
schetsontwerp-ontsluiting-met-opstelruimte-en-middengeleider-uitvaart-faciliteit-hoendiep-3Aanklikken voor vergroting

Initiatiefnemers voor het Crematorium zijn Algemeen Belang Uitvaartverzorging en coöperatie DELA. De uitvaartfaciliteit bestaat uit een nieuw uitvaartcentrum, dat het huidige centrum aan de Esdoornlaan vervangt, en een tweede crematorium voor de stad en omgeving.

Met direct omwonenden is een aantal keren gesproken over de plannen voor de uitvaartfaciliteit. Ook is een klankbordgroep in het leven geroepen die feedback geeft op de ontwikkeling. Met name de verkeersveiligheid en de toename van verkeer op het Hoendiep is voor omwonenden een punt van zorg. Ook om die reden is het verkeersaspect uitgebreid onderzocht en volgens de gemeente nu goed opgelost.

Het uitgebreide overleg met omwonenden is volgens de gemeente een reden om af te zien van een formele inspraakperiode en nu het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Voorafgaand daaraan komt nog een klankbordgroepbijeenkomst en wordt de VWH geïnformeerd. Tijdens de ter inzagelegging komt een inloopavond.
uitvaart-faciliteit-hoendiep-2

Reacties