Hulp voor huurders: Stad krijgt Steunpunt Huren

23 januari 2020Categorie: Gemeente

Groningen krijgt een Steunpunt Huren. Huurders die problemen of onenigheid hebben met hun huurbaas kunnen hier terecht. Het Steunpunt wordt opgericht naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van PvdA-raadslid Maarten van der Laan.

“Heb je een probleem met je huurbaas, dan kun je hier aankloppen”, zegt Van der Laan over het Steunpunt. “Bijvoorbeeld als het gaat om slecht onderhoud, om schimmelwoningen en wanneer je te veel huur betaalt.”

Huurcommissie
In het geval van een vermeende te hoge huur kan het Steunpunt Huren kan eventueel bij een huurder langskomen om de situatie te beoordelen. Aan de hand van de puntenlijst van de Huurcommissie wordt dan berekend welke huur de verhuurder maximaal zou mogen vragen. Medewerkers van het Steunpunt kunnen de huurder vervolgens adviseren over de procedure die er vervolgens bij de Huurcommissie kan worden gestart.

Ook bij andere geschillen met verhuurders staat het Steunpunt Huren klaar voor Groninger huurders. “Denk aan problemen bij vocht en schimmel, renovatie, onderhoud en verduurzaming van de woning. Op dit moment hebben huurders geen effectief middel om hun recht te halen. Met het Steunpunt willen we die tegenmacht organiseren. Want de PvdA is van mening dat alle inwoners van Groningen een goede woning verdienen.

Van der Laan diende zijn voorstel april 2018 al in. Het gemeentebestuur gaf een half jaar later positief advies en volgende week geeft de gemeenteraad er naar alle waarschijnlijkheid een klap op, zegt de PvdA. “Het heeft even geduurd, maar we gaan nu echt los.”

Bron: GIC

Reacties