Het budget voor elk thema is bekend, dien nu je idee in!

19 mei 2023Categorie: Algemeen Bewonersinitiatief Gemeente VWH Hoogkerk

Nadat vorige maand de vijf thema’s voor Sterk Hoogkerk gekozen werden, is nu ook de verdeling van het budget over deze thema’s bekend. Op 16 mei gingen Hoogkerkers met elkaar in gesprek, om vervolgens het geld te verdelen. Dit is de uitslag:

  • Sport en bewegen: € 94.615
  • Kinderen en jongeren: € 57.363*
  • Verkeer: € 54.396
  • Veilig Hoogkerk: € 49.780
  • Groen Hoogkerk: € 43.846

Het geld verdelen gebeurde in de vorm van drie bijeenkomsten. Daaraan deden in totaal 91 mensen mee. Een verslag lees je volgende week in de Westerkrant.

Meer informatie over de berekening van de bedragen is hier te vinden.

Sterk Hoogkerk: de volgende stappen

Via sterkhoogkerk.nl kan iedereen (ook als je niet in Hoogkerk woont) ideeën indienen, behorend bij één van deze vijf thema’s. Dat kan van 22 mei tot en met 18 juni. 

Kun je wat hulp of advies gebruiken bij het online indienen van je idee? Speciaal daarvoor organiseren we verschillende ideecafés, waar je vrij binnen kunt lopen. Je vindt ons op de volgende momenten op deze plekken:

  • woensdag 24 mei 14-16 uur bij WIJ (Verbetering 3)
  • donderdag 1 juni 10-12 uur bij VHJ (Noorderstraat 14)
  • woensdag 7 juni 14-16 uur bij de Kreukelhof (Drakesteijnstraat 29)
  • maandagavond 12 juni 19-21 uur in het Dorpshuis (Zuiderweg 70)

Joker

Heb je een bescheiden idee dat niet binnen de vijf thema’s valt? Daarvoor hebben we een apart budget van 5000 euro. Je kunt je idee indienen bij het thema ‘Joker’.

Na het indienen: de ‘hoe-kan-het-fase’

Als alle ideeën ingediend zijn, nemen we de tijd voor de ‘hoe-kan-het-fase’. Daarbij gaat de gemeente met indieners in overleg, samen onderzoeken ze hoe de ideeën uitgevoerd kunnen worden. Zo weten we zeker dat de ideeën waar straks op gestemd kan worden, ook uitgevoerd kunnen worden. 

Van 18 september tot 2 oktober kunnen inwoners van Hoogkerk, Leegkerk, Gravenburg, De Buitenhof en Vierverlaten stemmen op ideeën. Op 10 oktober is het afsluitende stemfestival in het dorpshuis van Hoogkerk. 

*Rectificatie

Tijdens de bijeenkomst op 16 mei werd vermeld dat het thema Kinderen en jongeren een bedrag van 75.363 euro zou krijgen. Dit bleek een fout te zijn in de verwerking van de uitslag. Het daadwerkelijke bedrag voor dit thema is 57.363 euro. 

Foto: Peter de Kan

Reacties