Geld verdelen: de cijfers

De verdeling van het budget van 300 duizend euro kwam zo tot stand. Iedere persoon kreeg 10 fiches met een waarde van 5000 euro, in totaal had iedereen dus 50 duizend euro te verdelen. Een tafel van zes personen verdeelde het hele budget, een tafel met vijf personen bijvoorbeeld 250 duizend euro. Op deze manier telt ieders stem gelijk. Om tot een uitslag te komen, berekenen we een gemiddelde van het aantal tafels, waarbij een tafel met zes personen als één complete tafel geldt. 

We tellen de inzet per thema bij elkaar op en dat delen we door het gemiddelde aantal tafels. Zo komen we tot de uitslag. 

Bijeenkomst 1: wijkrestaurant Gabriël (28 deelnemers)

Verdeeld over vijf tafels, maakten de deelnemers de volgende verdeling van het budget:

 • Kinderen en jongeren: € 88.929
 • Veilig Hoogkerk: € 65.367
 • Verkeer: € 51.429
 • Groen Hoogkerk: € 47.143
 • Sport en bewegen: € 47.143

Bijeenkomst 2: kinderen groep 7 en 8 (17 deelnemers)

Verdeeld over drie tafels, maakten de kinderen de volgende verdeling van het budget:

 • Sport en bewegen: € 105.882
 • Kinderen en jongeren: € 74.118
 • Veilig Hoogkerk: € 52.941
 • Verkeer: € 40.588
 • Groen Hoogkerk: € 26.471 

Algemene bijeenkomst (46 deelnemers)

Tijdens de algemene bijeenkomst waren de deelnemers verdeeld over acht tafels. Tijdens deze avond werd ook de einduitslag bekendgemaakt. Zij verdeelden het budget als volgt:

 • Sport en bewegen: € 119.348
 • Verkeer: € 61.304
 • Groen Hoogkerk: € 48.261
 • Veilig Hoogkerk: € 39.130
 • Kinderen en jongeren: € 31.957

Totale uitkomst (91 deelnemers)

Het totaal aantal deelnemers tijdens de drie bijeenkomsten was 91. Zij waren verdeeld over 16 tafels, waarvan vijf tafels met vijf personen. De totale uitkomst is als volgt:

 • Sport en bewegen: € 94.615
 • Kinderen en jongeren: € 57.363
 • Verkeer: € 54.396
 • Veilig Hoogkerk: € 49.780
 • Groen Hoogkerk: € 43.846