Het Bevrijdingsbos

6 mei 2016Categorie: Algemeen

Al vele jaren maakt de Vereniging Nationale Feesten Hoogkerk gebruik van de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de viering Bevrijdingsdag in Het Bevrijdingsbos.

Op 5 mei 2016 was de gemeente Zuidhorn te gast in Het Bevrijdingsbos. Traditioneel presenteerde de gemeente zich aan de genodigden en andere belangstellende in de Stefanuskerk in Noorddijk. Tijdens de opening van de plechtigheid stelde voorzitter van Het Bevrijdingsbos dhr. John v.d. Woude voor om in Groningen te starten met een minuut te applaudisseren voor onze bevrijders met de bedoeling dat dit landelijk wordt overgenomen. De aanwezigen maakten hier graag gebruik van. Daarna hield burgemeester L.K.Swart van de gemeente Zuidhorn een toespraak met de motto: Waardeer wat je wel hebt”.
Na de bijeenkomst in de kerk verplaatste het gezelschap zich naar Het Bevrijdingsbos. Op het Maple Leaf Eiland werden de (vredes)duiven gelost en hield Lies Eldering (UNICEF) een voordracht over de Rechten van het Kind. Hierna werd de jaarlijkse bloemengroet gebracht op het Regimentsplein en legden de aanwezige kinderen witte anjers neer op de klanken van het Politie Orkest Noord Nederland
Op het Maple Leaf Eilend werd door burgemeester van Zuidhorn (geholpen door kinderen) een boom geplant.

Bron: Stichting Het Bevrijdingsbos www.bevrijdingsbos.nl

Reacties