Heiwerkzaamheden methaanreactor voor waterzuivering

19 april 2017Categorie: Algemeen

Suiker Unie Vierverlaten (SUV) gaat de waterzuivering uitbreiden. Concreet betekent dat er een methaanreactor (MR3) gebouwd zal worden. Deze MR3 produceert biogas uit organisch materiaal dat opgelost in het waswater. De extra hoeveelheid biogas die hiermee geproduceerd gaat worden, wordt ingezet voor eigen verbruik.
Over deze plannen heeft SUV gecommuniceerd binnen de Klankbordgroep en met het VWH.
Omdat de installatie bedrijfsgereed moet zijn voor de komende bietencampagne begint SUV binnenkort met de voorbereidende werkzaamheden. Die zijn als volgt:

Week 16 (vanaf 19 april) start heiwerkzaamheden. Het heien zal naar verwachting 2  weken duren. Het heien gebeurt overdag van 7:00 tot 19:00 uur.
Het heien gebeurt op ca. 350- 400 m van de woningen in Hoogkerk Zuid. Wij kunnen dus niet uitsluiten dat u overlast zult ondervinden. Wij hopen dat u daar begrip voor kunt opbrengen. Voel u vrij om over de inhoud te communiceren met buren en andere geïnteresseerden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de milieucoördinator Harry Mencke.

Tel: 050 – 55 61 425 of e-mail: Harry.Mencke@suikerunie.com

Reacties