Heiwerkzaamheden Biovergister april 2017

4 april 2017Categorie: Algemeen SuikerUnie

Suiker Unie Vierverlaten (SUV) gaat de vergisterinstallatie uitbreiden. In hoodflijnen betekent dit dat er 1 vergistertank bij komt (de huidige installatie beschikt nu over 4 vergistertanks) en 1 navergister (momenteel 1)
Huidige situatie: 4 vergistertanks en 1 navergister
De extra hoeveelheid biogas die hiermee geproduceerd gaat worden, wordt ingezet voor eigen verbruik. Het extra geproduceerde biogas wordt uitsluitend geproduceerd en gebruikt wanneer de suikerfabriek in bedrijf is (tijdens de bietcampagne en de diksapraffinage).

Nieuwe situatie: 5 vergistertanks en 2 navergisters (fotomontage)
De perspulp die nodig is voor het extra biogas wordt rechtstreeks vers vanaf de suikerfabriek ingevoerd en om die reden wordt de opslag van perspulp niet vergroot. Over deze plannen heeft SUV gecommuniceerd binnen de Klankbordgroep en met het VWH.

Voor de uitbreiding heeft SUV een vergunning die reeds in 2012 is verleend. Omdat de installatie bedrijfsgereed moet zijn voor de komende bietencampagne begint SUV binnenkort met de voorbereidende werkzaamheden. Die zijn als volgt:

  • Week 14 (vanaf 3 april) start grondwerkzaamheden. Dit betreft het weghalen van grond en aanbrengen van verharding;
  • Week 15 (vanaf 10 april) start heiwerkzaamheden. Het heien zal naar verwachting 2 weken duren. Het heien gebeurt overdag van 7:00 tot 19:00 uur.

Behalve de vergister en navergister zijn ook andere zaken noodzakelijk. Zo wordt o.a. het bestaande vergistergebouw uitgebreid, een elektrostation gebouwd en het leidingwerk aangelegd. Voor deze activiteiten wordt binnenkort een vergunningaanvraag ingediend.

In een cirkel met een straal van 400 meter rond de installatie zijn de omwonenden rechtreeks geïnformeerd. Deze waarde is als basisgrenswaarde overgenomen uit het Bouwbesluit. Voel u vrij om over de inhoud te communiceren met buren en andere geïnteresseerden. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor eventuele overlast.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de milieucoördinator Harry Mencke. Tel: 050 – 55 61 425 of e-mail: Harry.Mencke@suikerunie.com

Reacties