Grutto’s weg uit Hoogkerk en omgeving

2 mei 2016Categorie: Algemeen

Het land is nat, sjompe. Officieel heet dat plasdras, maar dit is Groningen, Reitdiep-Midden. Weidevogelgebied. Nog wel. Want er gaat een nieuwe streep door. Van 380 Kilovolt.

Weidevogelland moet nat zijn. Opdat de snavel van de grutto gemakkelijk de grond in kan, voor de wormpjes. Droge klei, daar is niet door te komen. Dus staan er windmolens om het water op peil te houden in het oude stroomdal van de Hunze. Een gebied van circa 200 hectare in Reitdiep-Midden, ter hoogte van Sauwerd, eigendom van Het Groninger Landschap. Is net voor 1 miljoen euro in geïnvesteerd. Alles wat grutto, kievit, scholekster en tureluur nodig hebben is daar. Maar of ze er nog lang blijven?

De oude 220 Kilovolt-stroomverbinding tussen Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten bij Hoogkerk wordt vervangen door een nieuwe, van 380 KV. Zoals op meer plekken in Nederland. Al die lijnen samen vormen de ‘stroomsnelweg’. De moderne mens heeft meer elektriciteit nodig en de Eemshaven wordt, zegt transporteur TenneT, steeds belangrijker. Klinkt logisch.

TenneT vindt die nieuwe masten een verbetering. Het magnetisch veld is een stuk kleiner dan bij de huidige vakwerkmasten. Maar leg dat de vogels uit. Voor hen telt ‘verstoringsafstand’, weet Arjan Hendriks. Hij is beheerder Rayon Noord van Het Groninger Landschap. Zijn werk is steeds meer bureauwerk, maar als hij het gebied in gaat en wijst op acht grutto’s in een territoriaal gevecht, dan weet hij weer waarvoor hij het doet.

Die verstoringsafstand dus. Die is nu 100 meter en die wordt straks 152 meter. Wat goed is voor de mens, is niet altijd goed voor de dieren. Weidevogels – en vooral kritische als de grutto – mijden hoogspanning. Als die stroomsnelweg, daar bij Sauwerd, verschoven wordt, gaan de vogels weg. Of ze terugkomen?

Een ecologische ramp. Zo kun je het best noemen, vindt Hendriks. Want het stuk land hier in Noord-Groningen is, hoe goed ingericht en mooi het uitzicht ook is, slechts een postzegel. Eigenlijk moet er in Nederland meer zulk weidevogelgebied zijn. Met hoge grondwaterstand en bloemrijk grasland. Minimaal 200.000 hectare. Kijk maar op de site van Red de Rijke Weide, zegt de beheerder van het Groninger Landschap.

Ooit was Nederland een paradijs. Met graslanden vol bloemen en insecten. Dat maakte meer en meer plaats voor ‘turbogras’. Snelgroeiend eiwitrijkgras. Eendimensionaal gras, zonder extraatjes. Plofkip onder de graslanden. En omdat de tractor wegzakt moet de grond droog. Maar dat is niet waar grutto’s, kieviten en tureluurs van houden.

Hendriks legt het uit. Wat de vogels nodig hebben is kruidenrijk gras. Met bloemetjes er in. Als de gruttokuikentjes uit het ei komen wegen ze 25 gram. In tien weken tijd moeten ze hun gewicht vertienvoudigen. Dat zijn zo’n 2.000 insectjes per dag. Die vind je niet in turbogras. We hebben een verantwoordelijkheid, vervolgt de man van het Groninger Landschap. Want 90 procent van de Europese gruttopopulatie broedt in Nederland.

Onder de grond met die kabel, dat zou het beste voor de vogels zijn. Is duur, zegt TenneT. Aanleg kost twee keer zoveel als bovengronds. Maar kabels onder de grond leidt tot grotere kans op storingen, zegt de minister. Kunnen we niet hebben. De moderne mens, met zijn iPad, smartphone, elektrische auto en wat al niet, die wil leveringszekerheid. Meerwaarde door de meerkosten niet aangetoond, vindt de bewindsman. Maar leg dat de vogels uit.

Bron: D v/h N 30-04-2016

 

 

Reacties