Gelden wijkbudget 2018 naar voetpad langs de Noodweg

10 juli 2019Categorie: Algemeen

Het wijkbudget dat eerst was bestemd voor de aanleg van een glijbaan bij zwembad Hoogkerk, komt nu ten goede van de aanleg van een voetpad langs de Noodweg. Dit is besloten door de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) tijdens de bestuursvergadering van 25 juni. Naar aanleiding van de wijktop drie 2018 werd € 9.500,- toegekend aan zwembad Hoogkerk voor de aanleg van een glijbaan. Stichting zwembad Hoogkerk ziet echter voorlopig af van de plannen voor een glijbaan, vanwege een tekort aan financiële middelen en technische bezwaren. Veel inwoners van Hoogkerk hebben in 2018 gestemd op de glijbaan voor het zwembad als bestemming voor het wijkbudget. Om deze gelden toch ten goede van Hoogkerk te laten komen, heeft de wijkraad besloten ze te bestemmen voor het voetpad.

Voetpad Noodweg
Een voetpad langs de Noodweg is een lang gekoesterde wens van bewoners van Gravenburg en Leegkerk en onderdeel van het zogeheten ‘rondje Leegkerk’. Een onderdeel van dit traject, gebruikt door wandelaars en sporters, loopt langs een deel van de Noodweg: een 60-km weg zonder voetpad of trottoir. Met de kap en herplant van de bomen langs de Zijlvesterweg en de Noodweg zagen bewoners de kans voor een voetpad. In overleg met de gemeente kan zo’n pad er komen, aangepast aan de situatie bij de Noodweg. Kosten voor de aanleg hiervan zouden rond de € 24.000,- zijn. Middels het wijkbudget uit 2018 kan nu deels tegemoet worden gekomen aan deze kosten. De rest van de kosten moet uit het wijkbudget van Gravenburg/Leegkerk komen, aangevuld vanuit de gemeente. Waarschijnlijk wordt het pad aangelegd in het najaar van 2019.

Reacties