Fusie met gemeente Groningen, tips uit Hoogkerk. Update 10 juni

5 juni 2016Categorie: Algemeen

RTV-Noord Interview: Inwoner Hoogkerk: ‘Inlijven Hoogkerk was annexatie’
In 1969, werd de gemeente Hoogkerk samengevoegd met de gemeente Groningen ondanks veel verzet. In de Tweede Kamer werd uiteindelijk besloten dat de herindeling door zou gaan maar dat Hoogkerk een eigen loket (Burgerzaken) zou houden. Update:
Klik hier voor meer informatie over de ‘Annexatie’
Dankzij opeenvolgende handtekeningenacties tegen voornemens tot sluiting blijft dit Loket behouden voor Hoogkerk.

Nu gaat ook de gemeente Ten Boer fuseren met Groningen en Haren staat nu onder grote druk om Hoogkerk en Ten Boer na te volgen. RTV Noord heeft enkele Hoogkerkers gesproken over de ‘Annexatie van Hoogkerk’, onder andere met Ab Smit, de vorige voorzitter van de VWH. De huidige voorzitter, Ronald Kenter, was eerder, maart 2014, geïnterviewd in de Herindelingskrant van Haren met onder meer de vraag hoe men het in Hoogkerk voor elkaar gekregen om het dorpskarakter te bewaren en belangrijke voorzieningen overeind te houden.
Klik hier voor de RTV-Noordreportage.

Beide voorzitters geven, op grond van de ervaringen in de afgelopen 47 jaar, nuttige tips bij een fusie van een kleine gemeente met Groningen. Ook de andere Hoogkerkers in de RTV-Noord reportage van 3 juni jl. hebben nu nog goede praktische tips.

Ondertekening bestuurlijk Convenant VWH en gemeente door voorzitter Ab Smit (l)en wethouder Pijlman (r)
Na de fusie in 1969 ontstond een wijkraad van Hoogkerk, de VWH. Vanuit deze achtergrond is toen in de raadszaal in het oude Gemeentehuis een bestuurlijk Convenant getekend tussen het VWH-bestuur en het gemeentebestuur (Op de foto Ab Smit met toenmalig wethouder Henk Pijlman). Daar is vastgelegd dat de gemeente voor alle plannen voor Hoogkerk eerst vroegtijdig advies moet inwinnen bij de VWH. De VWH moet alle bewoners, die het aangaat, ook direct betrekken bij het advies.

Klik hier voor het Interview met Ronald Kenter (pag 20) met onder meer deze tips:
– Zorg dat je mensen uit je dorp in de gemeenteraad krijgt.
– Zorg dat je een platform hebt waarin je goed kijkt naar wat voor je dorp belangrijk is, zoals bij ons de VWH.
– Zorg dat je een loket (Burgerzaken) houdt in je dorp!”

‘Fusie-tip’ van de redactie:
Houdt de eigen krant in ere en behoudt de eigen (wijk)website!

Reacties