Excursie Suiker Unie Vierverlaten Hoogkerk 2017

5 september 2017Categorie: Algemeen

De Suiker Unie biedt ook in 2017 tijdens de bietencampagne de mogelijkheid de fabriek te bezichtigen. Bewoners uit het VWH-gebied (Hoogkerk/Ruskenveen, de Buitenhof/Peizerweg/Peizerhove, Gravenburg/Leegkerk, Vierverlaten hebben voorrang. Ook ex-medewerkers gaan voor. Andere aanmeldingen komen op de reservelijst. De excursie begint om 19.00 uur. U wordt verzocht 10 minuten voor aanvang van de excursie aanwezig te zijn. Dit jaar zijn de veiligheidseisen nog meer aangescherpt. Onderaan vindt u de Excursiedata en de gegevens die we nodig hebben.

Onderstaand treft u de algemene (veiligheids)regels aan voor de excursie. Wij verzoeken u deze goed te lezen en uw groep hiervan op de hoogte te stellen.

 • Mensen met een pacemaker kunnen de fabriek niet betreden. Pacemakers, in relatie tot magneten kunnen voor ernstige problemen zorgen.
 • Voordat de route van start gaat krijgt u een veiligheidshesje en helm uitgereikt. Dit dient verplicht te worden gedragen.
 • U volgt een route met trappen. U loopt soms op roosters en afhankelijk van de weersomstandigheden kan het hier en daar modderig en glad zijn. In verband hiermee wordt het dragen van schoenen met gladde zolen en hakken VERBODEN! De excursieleider heeft de bevoegdheid om u in de kantine achter te laten als u hier geen gehoor aan hebt gegeven.
 • Kinderen beneden de 16 jaar worden niet toegelaten.
 • Het maken van foto- of video-opnamen in de fabriek is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan mobiele telefoons mee te nemen tijdens de rondleiding.
 • Er geldt een algemeen rookverbod voor alle gebouwen. Alleen bij de ingang van de kantine kan gerookt worden als het programma en de tijd hierin voorziet.
 • Tijdens de excursie dient u zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de excursieleiding.
 • Personen die last hebben van hoogtevrees worden verzocht dit vóór aanvang van de excursie aan de excursieleiding mee te delen.
 • Alle bezoekers dienen een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Mogelijk wordt gevraagd het bewijs te tonen bij het betreden van het fabrieksterrein. Wanneer u deze niet kunt tonen, dan mag u het terrein niet betreden.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die u mochten overkomen door het niet opvolgen van aanwijzingen onzerzijds of door onvoorzichtigheid van uw kant.
 • Personenauto’s hebben toegang het parkeerterrein via de Zuiderweg te Hoogkerk.

Opgave via de VWH

U kunt zich opgeven, bij voorkeur per Emailvwhhoogkerk4@gmail.com (Ivm technische storingen niet  info@vwhoogkerk.nl gebruiken).
Als onderwerp vermelden: “Excursie Suikerunie 2017”. Via de Email is snellere afhandeling mogelijk en minder kans op vergissingen dan bij handmatige verwerking met een opgavestrookje uit de Westerkrant.

De indeling begint omstreeks 20 september als de meeste aanmeldingen binnen zijn. Wanneer u geen bericht ontvangt betekent het dat de excursies volgeboekt zijn. Hiervan wordt melding gemaakt in de Hoogkerker Koerier en op de wijkwebsite.

Excursiedata Excursie Suiker Unie Vierverlaten 2017 (u kunt meerdere mogelijkheden aangeven)

Aanvang: op alle data om 19.00 uur.

 • Dinsdag 17 oktober
 • Donderdag 19 oktober
 • Donderdag 2 november
 • Donderdag 30 november
 • Donderdag 7 december

Benodigde gegevens:

 • Naam of contactpersoon deelnemers
 • Aantal personen
 • Adres en Postcode + woonplaats
 • Telefoonnummer

Let op
Telefonische opgave is niet mogelijk! Let op dat uw gegevens volledig zijn ingevuld. Bij onvolledige gegevens kan de aanmelding niet verwerkt worden.
Wanneer u vorige keer niet geplaatst bent, moet u toch zich opnieuw aanmelden. U ontvangt alleen bericht wanneer u geplaatst bent. Hou rekening met vertraging bij aanmelding via het opgavestrookje.

 

 

 

Reacties