Einde Avondvierdaagse Hoogkerk dreigt

11 mei 2022Categorie: Bewonersinitiatief Sport

Zoals al bekend wordt er dit jaar geen avondvierdaagse Hoogkerk georganiseerd omdat er te weinig vrijwilligers zijn. En daarnaast gaan ook nog een aantal bestuursleden stoppen voor de zomervakantie. Er blijft dan nog één bestuurslid over. Als deze situatie zo blijft gaan we de Stichting Wandelvierdaagse Hoogkerk opheffen. Dat zou natuurlijk erg zonde zijn.

We doen daarom een dringende oproep voor bestuursleden en vrijwilligers, zodat we dit geweldige evenement, waaraan al ongeveer 40 jaar vele honderden kinderen jaarlijks veel plezier aan beleven, kunnen behouden.

Bestuur
Door het stoppen van twee bestuursleden, blijft er nog één bestuurslid over. Het bestuur moet met minimaal twee bestuursleden worden aangevuld voor de volgende functies:

Secretaris: Onderhouden contacten met de wandelbond en met de contactpersonen van de scholen. Verslaglegging vergaderingen en mail correspondentie. Het bestellen en verdelen medailles onder de scholen.

Penningmeester: De begroting en het financieel jaarverslag opstellen. Het bijhouden van het kasboek en het verrichten van betalingen.

Tijdsbesteding: Het bestuur vergadert drie á vier per jaar. De voorbereidingen van de vierdaagse beginnen ongeveer in november. Tot circa 2 maand voor de vierdaagse vergt het gemiddeld een uur per twee weken en daarna een uur per week. Op de vier wandelavonden, meestal in mei, ben je aan de slag van ca. 17:30 tot 20:30 uur aan de slag.

In overleg is een uitwisseling van taken natuurlijk altijd mogelijk. Het belangrijkste is dat we een enthousiast team hebben dat samen de schouders eronder wil zetten om dit evenement te behouden voor Hoogkerk. Wil je geen specifieke taak, maar als algemeen bestuurslid meehelpen en meedenken, dan ben je ook van harte welkom. Het vormen van een nieuw bestuur heeft nu de meeste prioriteit.

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kunnen we geen avondvierdaagse organiseren. Per avond zijn er ongeveer 13 vrijwilligers nodig om de avondvierdaagse op een prettige en veilige manier te organiseren. We willen daarom graag een vaste, ruime groep vrijwilligers waarop we elk jaar weer een beroep kunnen doen. Liever zelfs wat meer mensen, zodat niet elke vrijwilliger elke avond aan de slag hoeft.

We zoeken vrijwilligers voor de volgende taken. Een combinatie van taken is ook mogelijk, graag zelfs!

Begeleiders oversteken: Het begeleiden van een veilige oversteek van de lopers; Afsluiten wegen tijdens feestelijke intocht; Hulp bij opstellen scholen start en intocht. (Voor drukke en lastige punten huren we professionele verkeersregelaars in)

Extra route-coördinator buitendienst: Aansturen/coördineren van de oversteek-begeleiders, staat iedereen op de juiste plek? Aanspreekpunt EHBO; Controleren of de routes juist worden gelopen; Opstellen routeboek; aanvraag vergunning; Regelen muziekkorpsen (taakverdeling in overleg met huidige route-coördinator)

Overige taken: Meehelpen bij het organiseren; Stempelen; Inschrijven losse lopers; Controleren juist lopen routes, medailles verdelen, etc.

Tijd:
Als vrijwilliger zul je één á twee keer per jaar deelnemen aan een overleg. Op de 4 wandelavonden, ben je van ca. 17:30 tot 20:30 aan de slag.

Wil je als bestuurslid of vrijwilliger meehelpen bij dit gezellige evenement, of heb je nog vragen? Mail naar avondvierdaagsehoogkerk@gmail.com

N.a.v. eerdere oproepen hebben zich al een aantal vrijwilligers gemeld. Helaas te weinig, maar we zijn natuurlijk erg blij met deze aanmeldingen. Deze vrijwilligers hebben we genoteerd en worden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Nogmaals, laten we samen dit evenement behouden voor Hoogkerk!

Reacties