Ecologisch gebied in Hoogkerk

28 juni 2021Categorie: Bewonersinitiatief Duurzaamheid

Al vele jaren zijn een aantal eco-vrienden bezig om het ecologisch gebied in Hoogkerk, het ‘Ecopark’ genoemd te herstellen. Het is een smalle strook grond dat het Albert Hahnpark en het Julianapark verbindt. Het stuk grond is geschonken door de toenmalige Suiker Unie. In 2008 is het aangelegd als ecologisch park. Aangezien het gebied voornamelijk opgehoogd is met het tarra van genoemde fabriek is het ontzettend rijk aan stikstof en wil het met de biodiversiteit niet zo goed lukken.  

De eco-vrienden bekommeren zich nu over dit verwaarloosd stukje groen. De vele brandnetels rondom en in de wilgentunnel worden verwijderd. Snoeiafval van coniferen wordt als bodembedekker in de hut gelegd. Voor de jeugd is het lekker zacht en door de zure aard van de conifeertakken komen er minder brandnetels door. In het najaar zijn er bollen gepoot die in het voorjaar kleurrijk zijn uitgekomen. Regelmatig zijn de eco-vrienden bezig met snoeien, het vuil op te ruimen.

Werken aan de wilgentunnel

Het zijn de stille krachten van het park. Het lijkt onbegonnen werk, toch zetten ze door! Ze willen dat stukje natuur terug dat er ooit is geweest. Ze vinden het belangrijk dat vlinders, bijen, kevers, kikkers, nachtvlinders, vogels en insecten enz. terugkeren in dit gebied. Heel langzaam begint het resultaat zichtbaar te worden. Er zijn een bijenhotel en twee bijenkasten in het gebied geplaatst. Op dit moment zien we veel bomen met spinsels van stippelmot. De rupsen hiervan zijn ongevaarlijk voor mensen. Vogels gebruiken dit eiwitrijke voer voor hun jongen. Afgelopen weekend was er een libelletelling. In ons gebied was er een prachtig zilverkleurig exemplaar zichtbaar.

De sloot wordt in overleg met de Gemeente in drie fasen onderhouden zodat er weer zuurstof in het water komt, wat weer goed is voor planten en insecten. Er wordt volgens een schema gemaaid. De Gemeente heeft kortgeleden verschillende houten speelelementen voor de jeugd geplaatst. Veel kinderen maken er al gebruik van.

Spinsels van de stippelmot

Vorig jaar is met behulp van het Landschapsbeheer Hoogkerk een jaarkalender gemaakt waarmee de ecogroep werkt. Er is een goed contact ontstaan met medewerkers van het Landschapsbeheer aan de Roderwolderdijk. Na de zomer geven ze een zeiscursus. Verschillende eco-vrienden hebben zich hiervoor aangemeld. Kort geleden heeft zich weer een nieuwe vrijwilliger bij de groep gevoegd. De groep bestaat nu uit acht leden.

Meld je aan als vrijwilliger!
Help mee! Samen kunnen we veel bereiken om dit stukje Ecopark te herstellen. U aanmelden als vrijwilliger zou fantastisch zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VWH via info@vwhoogkerk.nl of 06-13211151.

Vrijwilligers aan de slag met de wilgentenenhut. 
Libelle gespot!

Foto kop: rupsen van de stippelmot in het ecogebied. Foto’s gemaakt door ecogroep Hoogkerk.

Reacties