Buitenhof krijgt geluidsscherm bij busafrit A7

2 mei 2022Categorie: Gemeente VWH Hoogkerk

Gemeenteraad wil vervolg onderzoek zonnewal

Door Rutger Noordam

Hoogkerk – Het is vrijwel niemand opgevallen, maar de gemeenteraad heeft nu dan toch echt besloten om een geluidsscherm bij de busafrit A7 bij Buitenhof te plaatsen. Wordt er nu dan ook volgende week begonnen met de bouw van het scherm van 350 meter, om het enorme geluidslek vanaf de snelweg te dichten? Helaas toch niet, het blijft ingewikkeld, maar we zijn wel een flinke stap verder.

Het geluidsscherm (‘solar ready’) dat er gaat komen heeft nog wel wat voeten in de aarde, om zo te zeggen. Een deel van het scherm komt op Rijksgrond en dat stuk grond moet dus eerst verworven worden, om het te kunnen gebruiken voor dit doel en dat blijkt nog niet heel eenvoudig. Daarnaast zal een ander deel van het scherm op gemeentegrond komen, waarbij dan meteen wel zonnepanelen kunnen worden toegepast, zoals de raad graag ziet. Het creëren van een zonnewal, mogelijk tot aan het Stadspark, krijgt nu een heel serieus vervolgonderzoek. De Wijkraad Hoogkerk (VWH) en de werkgroep Geluid A7 Buitenhof zijn daar nauw bij betrokken.

Doorbraak
Precies een jaar terug vroeg de gemeenteraad in een motie unaniem om een oplossing voor de geluidsoverlast die langs het ‘akoestisch gat’ bij de busafrit A7 over de wijk Buitenhof is komen te liggen. Bovendien wilde de raad hierbij onderzoek naar de mogelijkheden van een scherm bestaande uit zonnepanelen, een zogenoemde zonnewal. De aanleg van de busafrit dwars door de geluidswal bij de A7 in 2016 heeft de geluidsoverlast vanaf de A7 sterk verergerd, maar het probleem is ongeveer 25 jaar geleden ontstaan toen de huizen van de wijk werden gebouwd en de gemeente besloot de aangelegde geluidswal langs de wijk flink te verlagen. Vorig voorjaar kwam de doorbraak met de genoemde motie. Vorig najaar stelde de raad 4 ton euro beschikbaar op de begroting 2022 voor een geluidsscherm bij Buitenhof. Het was afgelopen april alweer een nieuwe gemeenteraad die zich met de kwestie moest bezighouden, het was daarom heel bemoedigend dat alle partijen opriepen tot veel meer spoed, ook wat betreft de zonnepanelen!

Rutger Noordam is bestuurslid VWH en lid werkgroep Geluid A7 Buitenhof

Foto: VWH. De rubberen geluidsdoeken werden na de storm onlangs weer aangebracht bij de busafrit A7 Buitenhof.

Reacties