Bewonersavond Buitenhof geluidsoverlast A7 op 10 december

2 december 2019Categorie: Activiteit Verkeer

Dinsdag 10 december van 19:30 tot 21:00 – inloop v.a. 19:00
Sportcafé Dorpshuis Vensterschool, Zuiderweg 70-4 Hoogkerk

 Op deze avond die in eerste instantie georganiseerd wordt vanuit de Buitenhof zijn bewoners van Hoogkerk-Zuid en andere wijkbewoners, die geluidsoverlast ondervinden van de A7, van harte welkom! We komen graag met u in contact, eventueel via mail!

Al jaren wordt gesproken over geluidsbeperkende maatregelen langs de A7 bij de Buitenhof en bij Hoogkerk-Zuid. Inmiddels is het dossier fors gegroeid, net als de geluidsoverlast. Directe aanleiding voor het organiseren van een bewonersavond is de buitengewoon teleurstellende brief d.d. 13 -11-2019 van B&W aan de gemeenteraad over de aanleg van “stil asfalt” (hier na te lezen: PDF). Woensdag 4 december wordt deze brief besproken in de raadscommissie Beheer en Verkeer vanaf 16.30u.

Langs De Buitenhof ligt een lage geluidsdijk die in 2016 is doorsneden door een busafrit. Een flink geluidslek is het gevolg. Eerder toegezegd “stil asfalt” zou een enorme verbetering zijn. Dit wordt waarschijnlijk pas rond 2025 aangelegd. Bij Hoogkerk-Zuid zou ook stil asfalt komen, waarschijnlijk tegelijkertijd met de Buitenhof, maar dat laatste wordt nu tegengehouden door rijk en provincie.

Op de bewonersavond op 10 december willen we jullie informeren over afspraken uit het verleden, de huidige stand van zaken, ervaringen met betrekking tot geluidshinder en we willen onderzoeken wat we verder kunnen ondernemen. Graag horen we van tevoren of je komt, aanmelden voor bewoners van Buitenhof via mail naar: verkeer@debuitenhof.info. Als je niet kan maar wel geïnteresseerd bent, dan horen we dit ook graag via dat adres. Voor bewoners uit Hoogkerk-Zuid bij eventuele mail graag dit adres gebruiken: info@vwhoogkerk.nl

Werkgroep Geluid A7 Buitenhof (VWH)

Lees hier de brief van de VWH aan de gemeenteraad en wethouders. Deze brief naar aanleiding van de geluidsoverlast van de A7 wordt op 4 december behandeld in de raadscommissie B en V.

 

Reacties