Betonstorten onderdoorgang Eemsgolaan

5 juli 2016Categorie: Algemeen

De werkzaamheden aan de ongelijkvloerse kruising Peizerweg-Eemgsolaan vorderen gestaag. Nu is nog een grote bak met water te zien. De damwanden waren er als eerste in de grond geheid en graafmachines hebben de afgelopen periode de grond uit de toekomstige tunnelbak gegraven.

Omdat de tunnelbak deels ónder de grondwaterstand wordt aangelegd moeten er voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de bodem van de bouwput, in de uitvoeringsperiode, kapot wordt gedrukt. Hiertoe werd eerst water in de bouwput gepompt en daarna in de tunnelbak een vloer van onderwaterbeton gestort (onder water dus) die verankerd zit aan de ondergrond dmv reeds ingebrachte verticale ankerstangen. Een duikerpak maakte ook deel uit van de uitrusting voor de werkzaamheden.
Betonstorten Tunnelbak ongelijkvloerse kruising Peizerweg-EemgsolaanOp 5 juli vond het betonstorten plaats. Als het beton uitgehard is, kan de aannemer de tunnelbak leegpompen. Daarna kan hij aan de slag met de voorbereidingen voor het maken van de tunnelonderdelen.”
Bron: projectteam Onderdoorgang kruising Eemsgolaan-Peizerweg

Meer foto’s en een video op Facebook Hoogkerk Online

 

Reacties