Afscheid Bram Fetter

25 september 2017Categorie: SuikerUnie

Dhr. Bram Fetter, tot dan Plantmanager Suiker Unie Vierverlaten, is per 1 september 2017 benoemd tot directeur Productie van Suiker Unie in (standplaats Dinteloord). Dhr. Teun van der Weg is nu zijn opvolger. Sinds vorig jaar werkt Teun van der Weg op de locatie Suiker Unie Vierverlaten als manager Engineering. Hij was lid van de klankbordgroep Biovergister om met omwonenden in gesprek te gaan over geurhinder.

Donderdag 21 september was de afscheidsreceptie van Bram Fetter. Een groot deel van de bijeenkomst was gewijd aan zijn wens, eigenlijk een droom, van het realiseren van een volledig groene productieketen. In zijn visie maakt de Suiker Unie deel uit van een zogenaamde ‘biobased economy’. Deze term verwijst naar de overgang naar een economie met biomassa als grondstof voor andere toepassingen dan voedsel in plaats van fossiele grondstof (olie, aardgas) zoals in de chemische industrie, materialen, transportbrandstoffen, energieopwekking en verwarming. Samenwerking tussen bedrijven bij de productie en verwerking van biomassa en samenwerking met de overheid is belangrijk voor deze overgang. De Suiker Unie heeft nu een nauwe samenwerking met Akzo Nobel in Delfzijl. Op de Rijksuniversiteit wordt onderzoek verricht op het terrein van de microbiologie.

Bij de Suiker Unie ontstaat de biomassa bij de bietenoogst, (oa. bladeren en restafval) en de suikerproductie (oa bietenpulp). De Biovergister bij Vierlaten produceert nu 10 milj. M3 biogas, geschikt als vervanging van aardgas. Door uitbreiding van de biovergister kan de gasproductie verdubbeld worden.

De ontwikkeling naar de ‘biobased economy’ en de productie van nieuwe grondstoffen hebben gevolgen voor de omgeving. De nieuwe plantmanager Teun van der Vegt wees op de noodzaak om de omwonenden te betrekken in deze nieuwe ontwikkelingen.
Het VWH-bestuur heeft 2x per jaar een gesprek met de Suiker Unie over de bietencampagne (verkeersaspecten ), de biovergister (geurhinder), nieuwe installaties ter hoogte van Hoogkerk Zuid en toekomstige ontwikkelingen.

Namens de VWH overhandigden Els Zuidema en Rutger Noordam een canvasprint van een foto van een filmprojectie op de grootste suikersilo. Deze filmprojectie (een wasmachine) met een beamer was een project van de Kunstcommissie van de VWH bij de viering van de nieuwe herinrichting van de Zuiderweg en het winkelgebied op 17 december 2004. Ook vanaf de A7 richting Drachten was de projectie nog duidelijk te zien.

Bram Fetter had gevraagd om als afscheidscadeau een donatie te schenken aan Stichting Koninklijke Visio (Expertise centrum voor slechtziende en blinde mensen, www.visio.org) ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar VCI (Cerebrale visuele stoornis). De opbrengst was € 925, –

Meer foto’s van het afscheid vindt u op Facebook.

Reacties