Zijn scooters een probleem in Stad?

25 november 2017Categorie: Activiteit Algemeen Gemeente Verkeer

De ongeveer 10.000 snorscooters in Groningen, vormen die een probleem? En zo ja: wat valt eraan te doen? Dat is de centrale vraag op een zogeheten expertmeeting van de Groningse gemeenteraad over scooters.

De gemeenteraad houdt deze speciale bijeenkomst op donderdagavond 30 november vanaf 19.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. Experts gaan dan in op veiligheids- en gezondheidsaspecten van scooters. Verder komen belangenverenigingen aan het woord. En ook inwoners van Groningen mogen hun mening over scooters geven.

Fijnstof

Groningen telt steeds meer snorscooters. Dat zijn scooters met een blauw kentekenplaatje waarmee je zonder helm op het fietspad mag. In zo’n tien jaar is het aantal van dit soort scooters bijna verdubbeld tot ongeveer 10.000. Ze mogen maximaal 25 km/uur rijden. Maar opvoeren is niet zo moeilijk. En schoon zijn ze niet. Uit GGD-onderzoek blijkt dat fietsers steeds meer worden blootgesteld aan kortdurende maar hoge concentraties fijnstof van scooters.

Rijtje met scooters in Groningen.

Geluids- en stankoverlast

Volgens het Groningse college van burgemeester en wethouders ervaart menig Stadjer geluids- en stankoverlast. “En veel fietsers voelen zich onveilig op het fietspad vanwege de vaak (te) hoge snelheid van snorscooters.” Sommige politieke partijen in de Groningse gemeenteraad willen maatregelen tegen scooters. Zoals een verbod voor snorfietsers om op fietspaden te rijden. Die moeten dan op de weg. Of een “milieuzone” waar scooters niet mogen komen. In Amsterdam doen ze zoiets. Daar mogen scooters van 2010 en ouder niet meer in de bebouwde kom rijden.

Verkeersveiligheid

Het Groningse college van B&W wil niet zo ver gaan. Een scooterverbod op fietspaden zou bijvoorbeeld weer gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid van de snorscooterrijders op de rijbaan waar ook auto’s rijden. Volgens B&W heeft een deel bewust gekozen voor de snorscooter omdat ze niet op de rijbaan willen of durven rijden. Verder maken de regels maatregelen tegen scooters ook lastig.

Scooterbelang

De gemeenteraad wil met de expertmeeting op 30 november een compleet beeld krijgen van alle aspecten van het scootergebruik in de stad. De GGD Groningen gaat in op gezondheidsaspecten, de Politie Groningen behandelt de veiligheidsaspecten. Ook de belangenorganisaties Scooterbelang, de Fietsersbond en BOVAG & RAI Vereniging mogen hun kant van de zaak belichten. En de gemeente Amsterdam komt om te vertellen wat daar de afwegingen zijn geweest bij de besluitvorming over scootermaatregelen.

Debat

De expertmeeting eindigt met een debat. Dan is er ook voor de inwoners van Groningen de gelegenheid vragen te stellen en hun mening te geven. Zij hoeven zich hier niet voor op te geven. Het is een openbare bijeenkomst dus iedereen kan gewoon op de publieke tribune gaan zitten. Deze expertmeeting wordt live uitgezonden via de website van de gemeenteraad: https://groningen.raadsinformatie.nl.

Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer

Wat er gebeurt met alle informatie die tijdens de expertmeeting op tafel komt, is aan de raadsleden. Ze kunnen de informatie gebruiken bij de bespreking van het nieuwe Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer. Dit overzicht met alle verkeers- en vervoersplannen van het college van B&W komt eind dit jaar in de gemeenteraad aan de orde.

Agenda (programma) expertmeeting scooters

Bron: Gemeente Groningen
Foto: Gemeente Groningen

Reacties