Wijkraad overvallen door komst AZC in Hoogkerk

5 juni 2024Categorie: Gemeente VWH Hoogkerk

De Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) is verrast door het recente besluit van de Gemeente Groningen en het COA om een pand aan de Eemsgolaan in te richten voor de opvang van 300 asielzoekers, zonder de VWH of bewoners hierover te informeren.

Wat ons daarbij vooral heeft getroffen is het voornemen van de gemeente en het COA om de locatie aan de Eemsgolaan voor langere tijd te gebruiken als asielzoekerscentrum. Hierover was niet eerder gesproken met bewoners, noch met de VWH.

Overleg met de gemeente

Op maandag 3 juni heeft de VWH de gemeente uitgenodigd voor een toelichting. Tijdens dit overleg heeft de betrokken wethouder Manouska Molema veel van onze vragen kunnen beantwoorden. Een overzicht van de veel gestelde vragen en antwoorden is te vinden op de site van de gemeente: gemeente.groningen.nl/opvanglocatie-eemsgolaan. De gemeente houdt deze pagina up-to-date.

Hoewel een deel van onze zorgen zijn weggenomen, blijven we de situatie monitoren in samenspraak met buurtbewoners, de gemeente en het COA. De gemeente en COA organiseren op maandag 10 juni een inloopbijeenkomst voor bewoners op de locatie aan de Eemsgolaan 7.

Vragen

Heeft u een vraag over de opvang van asielzoekers aan de Eemsgolaan 7? Dan kunt u contact opnemen via groningen@coa.nl of via de COA-informatielijn: 088 715 70 00. Wanneer de locatie is geopend, is deze bereikbaar via 06 27 16 09 02.  Voor vragen aan de gemeente kunt u een e-mail sturen naar nieuwkomers@groningen.nl.

Afbeelding: de locatie van de noodopvang aan de Eemsgolaan (Google street view)

Reacties