Wijkkompassen Leefbaarheid Hoogkerk, de Buitenhof/de Kring en Gravenburg/Leegkerk gereed

28 juni 2017Categorie: Algemeen

De gemeentelijke Wijkenquête Leefbaarheid 2016, waaraan ruim 8.300 inwoners hebben meegewerkt is voltooid. De uitkomsten zijn o.m. verwerkt in het Stadskompas, een nieuwe digitale en interactieve manier om gegevens over de stad, de beleidsthema’s en de wijken te bekijken. Iedereen kan het zelf uitproberen, via os.groningen.nl/basismonitor
Wat betreft Hoogkerk en omgeving gaat het om:

Door aanklikken van de kompasthema’s in de gekleurde vakken krijg je meer informatie, zoals vergelijking met andere wijken/stedelijk gemiddelde door middel van een staafdiagram. Niet alle vakjes geven respons.

Reacties