WIJ team in gesprek met de Suikerbuurt en Halmbuurt

23 oktober 2019Categorie: WIJ Hoogkerk

In de Suiker- en Halmbuurt is de afgelopen periode veel gebeurd. Zo is er na aanhoudende overlast op voor een bepaald gebied een samenscholingsverbod ingesteld, deze blijft voorlopig van toepassing tot er een besluit tot intrekking plaats vindt. Ondertussen gaat WIJ Hoogkerk graag in gesprek met de buurt.

WIJ Hoogkerk is er erg nieuwsgierig wat er momenteel speelt en leeft in de Suiker- en Halmbuurt en hoe de buurtbewoners tegen de huidige situatie aankijken. Wat vinden de bewoners van de leefbaarheid op dit moment en welke oplossingen draagt de wijk aan om toekomstige problemen aan/op te pakken? En: wat heeft de buurt nodig om dergelijke ideeën in de praktijk te brengen? Dit zijn vragen waarin WIJ Hoogkerk graag met de bewoners over in gesprek wil en daar waar nodig en mogelijk ondersteuning wil bieden.

De leefbaarheid in de Suiker- en Halmbuurt staat centraal en buurtbewoners weten het beste wat hun buurt nodig heeft. Het is daarom belangrijk dat iedere buurtbewoner zijn of haar mening over de wijk kan geven en (verbeter)voorstellen kan aandragen om tot een andere situatie te komen.

WIJ Hoogkerk wil daarom graag met de buurt in gesprek over de bovenstaande onderwerpen en gelijkgestemden om elkaar te ontmoeten en om ideeën en initiatieven in de praktijk te brengen. De medewerkers van WIJ Hoogkerk zullen in de komende periode de deuren langsgaan om het gesprek aan te gaan , we zullen alle adressen in de Suiker- en Halmbuurt een bezoek brengen. Mocht u verder vragen hebben over deze gesprekken, dan kunt u ons altijd even bezoeken op de Verbetering 3 of u kunt contact opnemen met Opbouwwerker Carmen van Leeuwen via 06-21498397 of carmen.van.leeuwen@wij.groningen.nl

Overlast melden
Burgers kunnen overlast melden bij het Meldpunt Overlast en Zorg (050-5875885). Als er sprake is van ernstige overlast en denkt u dat ingrijpen door politie nodig is kunt u de politie het beste bellen via het nummer 0900-8844. Het meldpunt Overlast en Zorg werkt nauw samen met de politie en WIJ Groningen. Het melden van overlast is van groot belang om goed in beeld te krijgen wat er speelt binnen een bepaald gebied en acties te kunnen ondernemen.

Carmen van Leeuwen,
Opbouwwerker WIJ Hoogkerk

 

Reacties