Werkzaamheden vluchtelingenopvang De Held 3 gestart

15 december 2022Categorie: Gemeente

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft de gemeente Groningen gekozen om een tijdelijke vluchtelingenopvang locatie te bouwen aan de rand van Gravenburg, ter hoogte van de rotonde van de Maresiusstraat. De woonunits zullen voor de duur van 5 jaar blijven staan.

De omgevingsvergunning hiervoor is verleend op 25 juli 2022. Op 23 november 2022 is de ontheffing Wet Natuurbescherming onherroepelijk geworden, daarmee kan er gestart worden met het bouw- en woonrijp maken van de locatie.

Start werkzaamheden
Op donderdag 8 december 2022 is de gemeente gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de Held III. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Poelman V.O.F. en de Koninklijke BAM Groep.

Welke werkzaamheden?
Om het terrein bouwrijp te maken, wordt deze voorzien van een laag zand. Wanneer u in het gebied woont kan het zijn dat u wat (geluids-) overlast ervaart van de werkzaamheden. Het zand wordt zoveel mogelijk aangevoerd tijdens de kerstvakantie om hinder met de naar schoolgaande kinderen tot het minimum te beperken. De werkzaamheden voeren we uit tussen 7:00 en 17:00 uur.

De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de plaatsing van de tijdelijke woonunits voor Oekraïense vluchtelingen zullen medio maart afgerond zijn.

BouwApp
Wilt u op de hoogte blijven van de verdere bouwwerkzaamheden, dan kunt u zich aanmelden via de BouwApp. De uitvoerder van het werk zal u via deze app op de hoogte houden van de werkzaamheden en de bijzonderheden die er spelen.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  1. Ga naar de appstore om de app gratis te downloaden via de naam ‘de BouwApp’.
  2. Zoek in de app naar ‘De Held III Oekraïne’.
  3. Open het project en klik op ‘volgen’.
  4. Selecteer betreffende doelgroep.

Wanneer u verder nog vragen heeft dan kunt u deze via het contactformulier achterlaten.

Vragen en opmerkingen
De gemeente heeft de afgelopen periode regelmatig contact gehad met de wijkraden om hen op de hoogte te houden over de stand van zaken. U kunt vragen en/of opmerkingen doorgeven aan de wijkraden of via het contactformulier van de gemeente.

Bron en afbeelding: Gemeente Groningen

Reacties