Werk in uitvoering – Ring Zuid (Vrijheidsplein) en bietenverkeer

20 september 2023Categorie: SuikerUnie

De bietencampagne is van start gegaan en dat betekent ook dat het transport van bieten naar de fabriek Vierverlaten op gang is gekomen. Cosun Beet Company wil zich daarbij maximaal inspannen om de impact op de omgeving tot een minimum te beperken. Cosun heeft daarom afspraken gemaakt met de transporteurs over de rijroutes van de bietenwagens. Een belangrijk deel van dit transport gaat via het Vrijheidsplein naar de fabriek. Werkzaamheden aan dit verkeersknooppunt zorgen gedurende deze bietencampagne echter voor complicaties. Door een noodzakelijke afsluiting van een deel van het Vrijheidsplein is het vanaf 1 oktober tijdelijk niet mogelijk om vanaf de A7 vanuit de richting Drachten de Laan 1940-1945 (Westelijke Ringweg) te bereiken. Vanaf de Westelijke Ringweg is het dan niet mogelijk om de A28 te bereiken. Verkeer uit de richting Drachten wordt omgeleid via Hoogkerk en het Hoendiep. Dit betekent dat de Johan van Zwedenlaan veel meer verkeer, en ook bietenverkeer, te verwerken krijgen dan normaal. Vanwege deze werkzaamheden aan het Vrijheidsplein zal het bietenverkeer van en naar Cosun Beet Company gedurende specifieke periodes niet alleen gedurende dag- en avondperiode maar ook ‘s nachts gebruik moeten maken van de route over de Johan van Zwedenlaan.

Voor zover nu bekend zijn dit de volgende periodes:

Gedeeltelijke Stremming Vrijheidsplein
Zondag 1 oktober 22:00 – Maandag 6 november 6:00

Stremming Vrijheidsplein
Vrijdag 15 december 22:00 – Maandag 18 December 06:00

Cosun Beet Company houdt goed contact met Combinatie Herepoort en Groningen Bereikbaar over de uit te voeren werkzaamheden, de daarbij behorende stremmingen en de gevolgen daarvan voor het bietenverkeer gedurende deze bietencampagne. Bij vragen over het bietenverkeer kunt u contact opnemen via de mail met hendrik.cazemier@cosunbeetcompany.com

Foto: Cosun Beet Company

Reacties