VWH Nieuwsflits 22 oktober

22 oktober 2020Categorie: Algemeen

Beste Hoogkerker (e.o.),

We beginnen met een nieuwe rubriek: de VWH Nieuwsflits. Naar aanleiding van onze vergaderingen vertellen wij u iets over de thema’s waar de wijkraad zich momenteel mee bezighoudt. Deze week zijn bij de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) onder meer de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Nieuwe bestuursleden
Op onze jaarvergadering van 28 september zijn een aantal nieuwe bestuursleden benoemd: C. Roeters, B. de Jong, T. Juliana-Busscher en M. Hegeman. Tegelijk namen we afscheid van Els Zuidema. We zijn erg blij met deze nieuwe aanwinsten en wensen Els veel plezier met haar volgende project. 

Mogelijk een nieuwe VWH commissie voor Duurzaamheid en Cultuur!
De VWH-Kunstcommissie (KCH) heeft eerder dit jaar haar taken beëindigd. We verkennen nu de oprichting van een hernieuwde VWH-commissie Duurzaamheid en Cultuur om deze thema’s weer stevig op de agenda te zetten.

Resterend bedrag wijktop-3 2019
Voor het jaar 2019 is er in het wijkbudget voor Hoogkerk een resterend bedrag van 5000 euro. Dit bedrag moet voor 1 januari 2021 een doel krijgen. We overwegen verschillende doelen voor dit geld: een wijktaxi voor Hoogkerk, ondersteuning van speeltuinverenigingen en het project Vreedzame Wijk. Hebt u zelf een voorstel of wilt u hierop reageren, neem dan contact met ons op!

Klachten bietenverkeer Hoendiep/Johan van Zwedenlaan
Als wijkraad hebben we goed contact met Cosun Beet Company. Zo heeft de VWH dit jaar op verzoek van bewoners wat wijzigingen bedongen over het bietenverkeer op de Johan van Zwedenlaan. Door werkzaamheden aan de zuidelijke ring moet er dit jaar vaker ’s nachts over deze weg gereden worden. Zowel bewoners aan de Johan van Zwedenlaan als aan het Hoendiep ervaren overlast van de bietenwagens. De beste oplossing wat de VWH betreft is de aanleg van de zogeheten ‘Suikerweg’ bij Westpoort, met een aansluiting op de A7. Op die manier hoeft alle vrachtverkeer van en naar de Suikerfabriek niet meer langs het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan te rijden.

Gemeenteloket Hoogkerk
De gemeente onderzoekt momenteel hoe de dienstverlening van het wijkloket zou moeten worden ingericht. Dit ook gezien het verminderde aantal transacties per dag. De VWH heeft het standpunt dat er geen vermindering zou moeten zijn van de dienstverlening maar dat de dienstverlening zelfs zou moeten worden uitgebreid door diensten die nu in de binnenstad worden aangeboden naar Hoogkerk te halen. De gemeente onderzoekt of situatie realiseerbaar is.

Groene Burgemeester
Peter Bootsma is gekozen tot eerste Groene Burgemeester van Groningen. Hij gaat zich onder meer inzetten voor klimaatadaptatie: het aanpassen van de publieke ruimte en maatregelen om de impact van het veranderende klimaat te beperken. Hij heeft alle wijkorganisaties uitgenodigd voor een overleg, waar de VWH ook aan deel zal nemen.

Wilt u reageren op één van deze onderwerpen? Of heeft u belangstelling voor een nieuwe commissie Duurzaamheid en Cultuur? Neem dan contact met ons op via info@vwhoogkerk.nl of bel naar 06-13211151.

Reacties