VWH Nieuwsflits 11 november

11 november 2020Categorie: VWH Hoogkerk

Beste Hoogkerker (e.o.),

Welkom bij de VWH Nieuwsflits. Naar aanleiding van onze vergaderingen vertellen wij u iets over de thema’s waar de wijkraad zich momenteel mee bezighoudt. Deze week zijn bij de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) onder meer de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Veel reacties op gemeenteloket
Naar aanleiding van het artikel in de Westerkrant van 4 november krijgen we veel reacties binnen. We zijn erg blij met uw steunbetuigingen! Lees onze volledige reactie hier.

Verdeling resterende gelden wijktop 3 2019
De VWH heeft besloten om de resterende gelden voor de wijktop 3 2019, een bedrag van 5000 euro, evenredig te verdelen over de speeltuinverenigingen in Hoogkerk. Beide verenigingen kunnen goed gebruikmaken van een bijdrage. De VWH gaat nu verder in gesprek met de Kreukelhof en VHJ over de besteding van de gelden.

Goede ideeën zijn welkom! Ook voor 2020 en 2021 komt er een nieuwe wijktop 3, met projecten die een bijdrage leveren aan de wijk, gebaseerd op uw stem als inwoner van Hoogkerk. Nadere informatie over de stemprocedure volgt.

Activiteiten dit najaar
Door de coronamaatregelen kunnen veel gebruikelijke activiteiten niet doorgaan. Dat is een gemis. Daarom gaan de VWH, gemeente, WIJ en speeltuinverenigingen binnenkort in gesprek om een goed aanbod aan activiteiten neer te zetten in de komende periode. Voor jong en oud!

Mogelijk een nieuwe VWH commissie voor Duurzaamheid en Cultuur!
De VWH-Kunstcommissie (KCH) heeft eerder dit jaar haar taken beëindigd. We verkennen nu de oprichting van een hernieuwde VWH-commissie Duurzaamheid en Cultuur om deze thema’s weer stevig op de agenda te zetten.

Klachten bietenverkeer Hoendiep/Johan van Zwedenlaan
Als wijkraad hebben we goed contact met Cosun Beet Company. Zo heeft de VWH dit jaar op verzoek van bewoners wat wijzigingen bedongen over het bietenverkeer op de Johan van Zwedenlaan. Door werkzaamheden aan de zuidelijke ring moet er dit jaar vaker ’s nachts over deze weg gereden worden. Zowel bewoners aan de Johan van Zwedenlaan als aan het Hoendiep ervaren overlast van de bietenwagens. De beste oplossing wat de VWH betreft is de aanleg van de zogeheten ‘Suikerweg’ bij Westpoort, met een aansluiting op de A7. Op die manier hoeft alle vrachtverkeer van en naar de Suikerfabriek niet meer langs het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan te rijden.

Wegwijzer 2021
Achter de schermen wordt er weer druk gewerkt aan de nieuwe Wegwijzer, die in januari 2021 uitkomt. Hebt u een wijziging, of wilt u een plekje in de Wegwijzer? Neem contact met ons op. Voor advertenties mailt u naar info@rocomm.nl

Wilt u reageren op één van deze onderwerpen? Of heeft u belangstelling voor een nieuwe commissie Duurzaamheid en Cultuur? Neem dan contact met ons op via info@vwhoogkerk.nl of bel naar 06-13211151.

Reacties