VWH-bestuur in gesprek met de Suiker Unie

16 januari 2017Categorie: Algemeen

Halfjaarlijks heeft het VWH-bestuur overleg met de directie van de Suiker Unie over alle zaken die belangrijk zijn in de relatie tussen het bedrijf en Hoogkerk. Op 3 januari bracht het bestuur een uitgebreid werkbezoek aan de Suiker Unie om in praktische zin milieutechnische zaken bij langs te gaan. (Foto groter formaat)
Bij het laatste overleg eind oktober zijn de volgende onderwerpen de revue gepasseerd: 

  1. Er is een klankbordgroep met een vertegenwoordiging van omwonenden waarin de effecten op de omgeving regelmatig besproken worden. Het aantal klachten over de geur en geluid is sterk verminderd maar er is nog geur- stofoverlast in de naaste omgeving, zoals bij de Geref. Kerk. De stank ontstaat bij de aanvoer van grondstoffen, 2x p dag, omdat dan het dekzeil verwijderd moet worden. Totdat de stofhinder volledig is verdwenen worden de ramen van de nabije woningen en de kerk nog elk weekend gewassen op kosten van de Suiker Unie. Er komen nog een navergister en een 3e gasverwerkingsinstallatie (Methaanreactor). Daardoor is geen extra opslag nodig en is dus geen toename van geuroverlast. De groengas productie neemt toe van 10 miljoen m3 naar 18 m3. De extra 8 miljoen m3 heeft is niet geschikt voor het openbare net en wordt gebruikt voor de eigen Warmtekrachtkoppelinginstallatie. De bouw begint na de campagne, daarvoor is een nieuwe vergunning aangevraagd. De Suiker Unie zal dit communiceren met de bewoners, ondermeer met een artikel in de Westerkrant.
  2. Op de Suikerbrug is de rijsnelheid verlaagd naar 10 km/u om trillingsoverlast voor de omgeving te verminderen. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van rubber blokken onder de brug tijdens de campagne. Hierover is contact met de Provincie Groningen.
  3. De geuroverlast van het afvoerwater moet door de nieuwe Eindzuiveringsinstallatie nr. 4 bij Hoogkerk Zuid minder worden.
  4. Restwarmte afvalwater voor woningen en Solidus (voorheen Smurfit Kappa). Solidus kan in het eigen productieproces al veel energie besparen. Bij de Suiker Unie is de temperatuur van de waterstroom teruggebracht van 54 graden naar 35 graden. Daardoor is het restwarmteproject niet meer rendabel. Eigenlijk ook goed nieuws dus.
  5. De Suiker Unie is niet tegen een verbod op vrachtwagens op het Hoendiep als daartoe besloten zou worden bij de invoering van de 30 km/zone.
  6. Er waren geen problemen in de omgeving van Hoogkerk. In 2017 is het suikerquotum opgeheven en zal de campagne 130 dagen duren vanaf 10 september.
  7. Alle basisscholen in Hoogkerk en omgeving met totaal ca 45 klassen hebben meegedaan aan het Educatief project ‘’Zoete Diamanten op reis”. De scholen kregen een lesbrief en hebben tijdens een workshop het hele proces van suikerbiet tot suiker doorlopen.
  8. Bij het afgraven van de Betacal bij Hoogkerk Zuid kan een vrij scherpe ammoniaklucht vrijkomen. In april was een voorlichtingsbijeenkomst geweest voor de omwonenden. Er komt een proef waarbij de Betacal tot een koek wordt samengeperst zodat de geuroverlast wordt verminderd. Deze koek is geschikt als droge meststof Voor dit procedé wordt een vergunning aangevraagd en de omwonenden worden ook geïnformeerd (Actiepunt).
  9. Op de landelijke Compostdag in het voorjaar kan men bij Suiker Unie weer digestaat ophalen als hoogwaardige compost voor de tuin. Digestaat komt vrij bij het vergistingsproces.

Vervolg
Komend voorjaar is het volgende overleg tussen het VWH-bestuur en de Suiker Unie. Van te voren wordt de datum aangekondigd, die is nog niet vastgesteld. Bewoners kunnen dan bij de VWH vragen en opmerkingen indienen op info@vwhoogkerk.nl of Zuiderweg 70-5 9744 AP.

 

 

Reacties