Vragenlijst en bijeenkomst evaluatie Sterk Hoogkerk op 28 november

20 november 2023Categorie: Bewonersinitiatief Gemeente Sterk Hoogkerk VWH Hoogkerk

De eerste editie van Sterk Hoogkerk is geweest! Hoe heb jij die ervaren? Wat ging er goed, wat kan beter en wat vind jij belangrijk aan Sterk Hoogkerk? We nodigen je graag uit voor de evaluatie op dinsdagavond 28 november van 19:30 – 22:00 uur in het dorpshuis (grote zaal). Jouw antwoorden zijn belangrijk: Sterk Hoogkerk is een blijvertje, en jouw antwoorden nemen we mee bij het vormgeven van Sterk Hoogkerk in 2024.

Online vragenlijst 
We hebben een korte, simpele vragenlijst online gezet om alvast af te tasten welke aandachtspunten wat jullie betreft belangrijk zijn. Het helpt als je die vragenlijst invult, óók als je er op 28 november bij bent. We gebruiken de reacties niet alleen voor het bijstellen van het proces waar nodig, maar ook om te bepalen op welke onderwerpen we op 28 november dieper in moeten gaan. Je vindt de vragenlijst hier.

Aanmelden
Laat je weten of je erbij bent op 28 november? Dat kan via een mail aan hallo@sterkhoogkerk.nl. Hoe groot de groep is, bepaalt mee hoe wij de avond vormgeven. We hopen dat je erbij kunt zijn!

Wat is Sterk Hoogkerk?

Sterk Hoogkerk is een burgerbegroting voor inwoners van Hoogkerk, Leegkerk, Gravenburg, Vierverlaten en de Buitenhof. De gemeente Groningen stelt een bedrag van 300.000 euro beschikbaar waarover bewoners mogen beslissen. In het afgelopen jaar hebben bewoners samen de vijf belangrijkste thema’s bepaald en het budget verdeeld over deze thema’s. Vervolgens kon iedereen (ook mensen van buiten de wijk) ideeën indienen. Deze ideeën werden getoetst op haalbaarheid, zodat de ideeën die in stemming gebracht werden ook uitgevoerd konden worden. Tot slot stemden bewoners welke ideeën zij belangrijk vonden. De gekozen ideeën worden in 2024 uitgevoerd.

Meer weten? Kijk op sterkhoogkerk.nl

Reacties