Vragen aan College over problematiek woningen Polmanstraat.

18 augustus 2017Categorie: Algemeen

De SP en de Stadspartij hebben naar aanleiding van de vele klachten over de slechte kwaliteit van een aantal woningen in de Polmanstraat schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de aanpak van de problematiek door corporatie en gemeente. Wanneer het antwoord van het College bekend is zal dit zsm. hier gepubliceerd worden, naar verwachting in de loop van september. Op 24 augustus is weer een overleg tussen bewoners en de corporatie Wierden en Borgen.
(Foto door Google Streetview okt. 2015)

Lees hier de volledige tekst van de vragen van SP en Stadspartij

Reacties