Voorspoedige ontwikkelingen geluidsscherm A7 Buitenhof!

3 mei 2021Categorie: Algemeen

Onderzoek geluidsscherm bij busafrit, eventueel wijklange zonnewal!

Door Rutger Noordam

Hoogkerk. Een geluidsscherm als oplossing voor het ‘geluidsgat’, ontstaan door de doorsnijding van de lage geluidswal bij Buitenhof A7 door een busafrit sinds 2016, komt nu echt nabij na een unanieme motie van de gemeenteraad vorige week. Vermoedelijke aanleg van het scherm daar is dan rond 2022 (?) De raad heeft gevraagd om een verkenning, die voor oktober klaar moet zijn. In deze verkenning, samen met bewoners en bedrijven, wordt ook een wijklange groene geluidswal onderzocht met zonnepanelen, vanaf Stadspark langs de A7 tot aan afrit Hoogkerk.

Een SP-motie, via raadslid Wim Koks (SP), heeft na heel spannende dagen, de coalitie uiteindelijk over de streep getrokken. “Dit was het maximaal haalbare!”, aldus Koks. Een recentelijk akoestisch rapport heeft de schermvariant bij het ‘geluidsgat’ door de busafrit op €350.000,- ex. btw geraamd, en de totale schermvariant langs Buitenhof over anderhalve kilometer vanaf het Stadspark komt op 1,7 miljoen euro, ex. btw. De investering voor de totale variant zou als groene zonnewal weer terugverdiend kunnen worden.

Bewogen geschiedenis krijgt eindelijk een goede wending
De 3,5 ton om het geluidsscherm bij de busafrit te bekostigen is nog niet gevonden op de gemeentelijke begroting, maar er is goede hoop dat dat rond oktober met ‘eigen’ geld van de gemeente dan wel zal gaan lukken, de mogelijkheden daartoe vormen onderdeel van de verkenning voor 1 oktober. Het rijk zal voor de kosten van schermen ook op haar verantwoordelijkheid worden aangesproken, maar dat is als bekend bepaald nooit zo eenvoudig, wanneer het om de leefbaarheid langs de rijkswegen gaat. De bewoners van de Buitenhof vragen al ruim 20 jaar aandacht voor hun situatie! In 2014 was er het akkoord tussen rijk, provincie en gemeente rond stil asfalt voor de A7 Groningen-West. In 2018 en vooral najaar 2019 werd dat akkoord voor Hoogkerk-Zuid en Buitenhof weer op losse schroeven gezet en in mei 2020 werd het door de gemeente Groningen, zij het ruimhartig, maar alleen voor Hoogkerk-Zuid, weer in ere hersteld. De situatie ten aanzien van Buitenhof bleef toen katterig achter en daar heeft de gemeenteraad met haar raadsuitspraak vorige week nu een heel goede verwachtingsvolle wending aan gegeven!

Mogelijk stimulans voor hele gebied langs snelweg A7 Buitenhof
Als alles zo mag uitkomen als na deze raadsuitspraak wel enigszins verwacht zou mogen worden, dan geeft dat na jaren een mooi perspectief! Duurzaamheid en leefbaarheid, hand in hand, de gezamenlijke extra verbrede groene entree van woonwijk Buitenhof en bedrijvenpark Kranenburg, het zal ten minste daar met flink minder snelweglawaai, met een geluidsscherm van 350 meter langs de A7, eindelijk kunnen opbloeien als Rozenburgpark aan de Rozenburglaan, de laan voor de bedrijven aan de snelweg, maar ook het park met een gamefitheater voor de oudere jeugd en het personeel van de bedrijven, met bovendien de Stadsmarkering van Libeskind (het ‘boek’) aan de snelweg daar. Alles bij elkaar lijkt het een geweldige stimulans voor het hele gebied aldaar aan de snelweg!

Rutger Noordam is bestuurslid VWH en vrijwilliger werkgroep Geluid A7 Buitenhof (VWH)

Foto’s: Emily Posthumus. Boven: A7 gezien vanaf de Rozenburglaan. Onder: A7 gezien vanaf het Gamefitheater.

Reacties