Voetpad Noodweg aangelegd

11 mei 2020Categorie: Algemeen

Langs de Noodweg tussen Gravenburg en de Zijlvesterweg is een voetpad aangelegd met oversteekplaats. Dit voetpad was een grote wens van bewoners uit Gravenburg en Leegkerk. Het traject was het laatste ontbrekende stukje in het  ‘rondje Leegkerk’, een geliefde wandel- en sportroute voor bewoners uit de omgeving. Tot voorkort moesten voetgangers hier over een 60 km-weg lopen, wat leidde tot onveilige situaties. De bewoners zijn erg blij met het resultaat.

De wijkraad Gravenburg heeft lang gestreden voor een veilig voetpad langs de Noodweg. Vanuit de gemeente werd het lange tijd technisch onmogelijk geacht, omdat er in de bermen langs de bestaande bomen niet genoeg ruimte zou zijn voor een voetpad naar de gebruikelijke gemeentelijke maatstaven. Het noodgedwongen vervangen van zieke bomen langs de Zijlvesterweg en Noodweg leek een goede kans om het pad alsnog te realiseren, maar de wijkraad kreeg in eerste instantie nul op het rekest. Toen de wijkraad daar bezwaar tegen gemaakt had, heeft het gebiedsteam van de gemeente in het voorjaar van 2019 op locatie  bekeken of het gewenste pad daar aangelegd zou kunnen worden. Dit gebeurde in zogenaamde ‘snelkookpansessies’ ter plekke, met betrokken wijkraadsleden, en de betrokken milieu-  en verkeersexperts van de gemeente.

Deze sessies leidden tot een  doorbraak en met een paar aanpassingen bleek een voetpad toch mogelijk. Vanwege de weersomstandigheden werd de aanleg van het looppad uitgesteld tot voorjaar 2020. Maar nu ligt er dan ook een prachtig voetpad voor wandelaars, recreanten en sporters.

Reacties