Vierduizend huizen op SuikerUnie-terrein Groningen

20 november 2017Categorie: Algemeen Gemeente Verkeer

In 2021 staan de eerste vijfhonderd woningen op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen. Er komen mogelijk 4000 huizen.

Grote behoefte aan woningen

De gemeente kocht in 2009 het SuikerUnieterrein voor 35 miljoen euro. Vanwege de toenmalige crisis op de woningmarkt werd afgesproken dat er de komende vijftien jaar niet werd gebouwd. ,,Daar komen we nu op terug vanwege de grote behoefte aan betaalbare woningen’’, zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). ,,Het stedenbouwkundig plan willen we voor de zomer van 2018 aan de gemeenteraad voorleggen. De eerste vijfhonderd woningen staan er dan, als alles volgens plan verloopt, drie jaar later.’’

Op termijn mogelijk 4000 huizen

In het oorspronkelijke plan was er sprake van tot 2050 maximaal 2500 woningen op het gehele SuikerUnieterrein dat 130 hectare groot is te bouwen. Van der Schaaf: ,,Maar ik sluit niet uit dat er op termijn veel meer woningen komen. Misschien wel vierduizend.’’

De eerste vijfhonderd huizen worden een mix van sociale huur, koop- en starterswoningen en appartementen. Deze komen in het deel De Kreken. Van der Schaaf: ,,Het wordt een voorbeeldwijk, ook op het gebied van duurzaam met veel groen. Zo zijn er geen gasaansluitingen.’’

Tunnel onder het spoor?

De nieuwe wijk wordt voor auto’s ontsloten door de Peizerweg. Ook komt er een nieuw fietspad langs het Hoendiep onder het spoor en de westelijke ringweg. Om ervoor te zorgen dat toekomstige bewoners van De Kreken van dit fietspad gebruik kunnen maken, onderzoekt de gemeente of het mogelijk is een tijdelijke brug over het spoor of een permanente tunnel aan te leggen. Van der Schaaf: ,,Verder willen we aan de zuidzijde van het Hoendiep een nieuwe kade aanleggen, waarop een fietspad komt.’’ De gemeente steekt in de aanleg van het fietspad en de kade tien miljoen euro.

Station SuikerUnie

Uitgaande van het huidige plan van 2500 woningen komen er 850 op het Voorterrein, 1100 op De Kreken en 600 op de Vloeivelden.

In 2050 is het woonproject voltooid. In de plannen wordt de komst van een Station SuikerUnie geopperd.

Bron: Dagblad van het Noorden

Reacties