Wijktafel 28 januari 2016

Verslag bijeenkomst Wijktafel

23 februari 2016Categorie: VWH Hoogkerk

De Wijktafel Hoogkerk, onderdeel van de VWH, richt zich op de samenwerking tussen verenigingen en actieve personen op het gebied van welzijn, sport en cultuur. Door samenwerking en het benutten van elkaars talenten kun je elkaar versterken zodat de samenleving in Hoogkerk en omgeving nog sterker wordt en men er prettiger kan leven. ‘Hoogkerk Samen Sterk’ is nu de missie van de Wijktafel. Bij de oprichtingsbijeenkomst van de Wijktafel op 23 juni jl. zijn door aanwezigen thema’s vastgesteld waaraan eerst aandacht geschonken moest worden. Bij de tweede Wijktafel op 28 januari werden deze thema’s uitgediept. Dit artikel bevat de ‘Highlights’ van de bijeenkomst.

Klik hier voor het volledige verslag, de presentaties, de agenda en de missie/visie: ‘Hoogkerk Samen Sterk’

Stille armoede en eenzaamheid

In de Nederlandse samenleving zijn armoede en eenzaamheid privézaken die je niet gauw met anderen bespreekt. Een buurt- of sportvereniging kan soms gemakkelijker contact leggen en deze problemen achter de voordeur signaleren. Het gaat om aandacht voor elkaar, medemenselijkheid en goed luisteren. Zo wordt de openheid bevorderd, de schaamte wordt minder en dan kun je eerder kijken naar een oplossing. Laagdrempelige en gemakkelijk bereikbare voorzieningen zijn daarom belangrijk, zoals de nieuwe Wijkwinkel in de Ruskenborg die door het Wij-team is opgericht.

Huisvesting

Hoogkerkers willen graag hier blijven maar door gebrek aan nieuwbouw belemmert dit de doorstroming. Jonge gezinnen die terug willen naar Hoogkerk kunnen moeilijk een gezinswoning vinden. Het andere probleem is dat ouderen die kleiner willen wonen en daarmee ruimte kunnen vrijmaken voor een gezin vaak meteen ook een veel hogere huur moeten betalen voor de kleinere woning: de zgn. ‘huurval’. Steelande heeft kort geleden informatie hierover verstrekt, daarmee gaat de voorbereidingsgroep van de Wijktafel aan de slag.

Vrijwilligersbank

Veel verenigingen hebben lang openstaande vrijwilligersvacatures. Mensen kiezen voor vrijwilligerswerk om verschillende redenen: vrijetijdsbesteding, afleiding, opstap naar een betaalde baan (re-integratie). Belangrijk is dat de vacature zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de vrijwilliger, maatwerk dus. Een eigen Hoogkerkse vrijwilligersbank kan een laagdrempelig centraal aanspreekpunt bieden waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk samenkomen. Gegadigden kunnen uit een meer gevarieerd aanbod kiezen. Samenwerking met onder meer Novo, Lentis, Iedersz biedt nog verder kansen voor maatwerk. Bij vacatures voor zwaardere taken zoals bestuursfuncties kun je een taak soms opknippen in onderdelen waarop gericht een vrijwilliger gezocht kan worden. Vanuit WIJ-Hoogkerk is professionele ondersteuning beschikbaar bij het opzetten van een Hoogkerkse vrijwilligersbank.

Nieuwe website, activiteitenkalender

De VWH-website www.hoogkerkgroningen.nl is verouderd. Volgens een enquête is veel behoefte aan nieuws en informatie over activiteiten. Op de nieuwe website Hoogkerk Online (nog in ontwikkeling) moet alle informatie samenkomen. Verenigingen kunnen dan zelf hun informatie presenteren via een eigen webpagina die ze zelf beheren. Voor kleinere verenigingen zonder eigen website biedt dit ook een mogelijkheid om hun bekendheid te vergroten. Hoogkerk Online biedt een podium voor iedereen met vraag naar en aanbod van activiteiten. Wanneer verenigingen zonder onderlinge afstemming hun activiteiten organiseren, werkt men soms onbedoeld elkaar tegen. Aan de hand van een centrale activiteitenagenda kan men van tevoren activiteiten op elkaar afstemmen, deelname aan de activiteitenagenda biedt dus voordelen. Op die manier kan Hoogkerk Online een compleet overzicht bieden van het nieuws uit Hoogkerk en over wat er te doen is.

Vragen en opmerkingen kunt u indienen via de VWH: info@vwhoogkerk.nl of tel. 06-13211151 Postadres: Zuiderweg 70-5, 9744 AP Hoogkerk
De videoreportage van Els Zuidema over de Wijktafel staat op StadjersTV; www.stadjerstv.nl, deze reportage komt zondagavond 28 februari a.s. ook op OOG TV vanaf 18.00 met herhalingen elk half uur tot ‘s morgen 06.00 uur.

Reacties