Uw voorstel voor uw wijk

3 maart 2021Categorie: VWH Hoogkerk

Wat vindt u belangrijk voor uw wijk? Wat moet anders en beter? Een aanpassing in uw straat? Meer openbare voorzieningen? Via het Wijkbudget kunnen burgers meebeslissen over een deel van de gelden die de gemeente bestemd heeft voor de wijk.

Sinds 2016 werken we in Hoogkerk met het Wijkbudget. Mede met dank aan dit budget zijn al verschillende projecten waargemaakt, zoals de naderende aanleg van een historische haven, de sportvoorziening bij de Ruskenveense plas en verkeersaanpassingen in de Kerkstraat.

Wat is uw wens voor uw wijk, straat of voor het dorp? Laat het ons weten via de mail: info@vwhoogkerk.nl of schrijf een brief naar Vereniging Wijkraad Hoogkerk, o.v.v. ‘wijktop 3’. Ons adres: Zuiderweg 70/5, 9744 AP Hoogkerk. Reageren tot en met 19 maart.

Stemronde 2020-2021
We hebben een bijzonder jaar achter de rug, waarin veel gebruikelijke activiteiten niet door konden gaan. Ook de organisatie van de wijktop drie werd hierdoor getroffen. We hebben u eerder gevraagd om voorstellen voor het Wijkbudget 2020. Deze voorstellen nemen we mee in de aankomende stemronde. Met toestemming van de gemeente hebben we besloten de budgetten voor 2020 en 2021 samen te voegen. Dit betekent dat we beschikking hebben over een bedrag van 50.000 euro voor projecten in de wijk. Daarnaast willen we 10.000 euro reserveren voor kleinere projecten die meteen geregeld kunnen worden.

De volgende voorstellen van bewoners zijn in 2020 binnengekomen en doen mee aan de stemronde:

 • Verlichting rotonde Zuiderweg
  Bij de rotonde op de Zuiderweg, waar in december 2019 het entreekunstwerk ingehuldigd werd, is nu ’s avonds, ’s nachts en in de winter erg weinig verlichting. Ter bevordering van de verkeersveiligheid en om het kunstwerk beter te verlichten moet hier een oplossing komen.
 • Aanpassingen centrum Hoogkerk
  Verfraaiing en verbetering van het centrum Hoogkerk (Suikerplein) om de verkeersveiligheid te vergroten en hardrijders tegen te gaan.
 • Snelheidsbeperkingen Zuiderweg
  Op de Zuiderweg tussen de spoorovergang en de rotonde wordt regelmatig hard gereden. De gemeente moet hier beperkingen invoeren om de verkeersveiligheid te vergroten.
 • Voorzieningen Ruskenveense plas
  Ruimte voor extra voorzieningen bij de Ruskenveense plas, zoals een EHBO-post en een wastafel.
 • Schapenweide Halmstraat
  Uitbreiding en onderhoud schapenweide voor de buurt.

Wat is uw voorstel?
Binnenkort willen we beginnen met de stemronde voor het Wijkbudget 2020-2021. Maar eerst vragen we u wat u belangrijk vindt voor de wijk. Als u zelf een voorstel of idee hebt voor uw straat, buurt of wijk, laat het ons weten! Mail: info@vwhoogkerk.nl of schrijf een brief naar Vereniging Wijkraad Hoogkerk, o.v.v. ‘wijktop 3’. Ons adres: Zuiderweg 70/5, 9744 AP Hoogkerk. U kunt reageren tot en met 19 maart.

Wat is het Wijkbudget?
Jaarlijks stelt de wethouder een deel van het gebiedsbudget beschikbaar als Wijkbudget. Het is een bedrag van 3 euro per inwoner, waarover inwoners zelf mogen meebeslissen over besteding van dit budget. Het budget is bestemd voor opbouw van de wijk, en voor doelen die binnen de normale budgetten niet mogelijk zijn.

Wie kan er meedoen?
Iedereen in ons werkgebied kan voorstellen aandragen en stemmen op voorstellen voor het wijkbudget. Het werkgebied van de VWH bestaat uit: Hoogkerk/Leegkerk, Gravenburg, de Buitenhof, Peizerhoven en “Halfweg” (bij Hoendiep tussen de stad en Hoogkerk).

Hoe kan ik straks stemmen?
We vertellen u binnenkort meer over het stemproces. U kunt uw stem onder meer digitaal indienen en per post.

Wat gebeurt er na de verkiezing?
Op basis van de uitgebrachte stemmen stellen we een wijktop drie (of meer) op en maken deze aan u bekend. Op basis van de uitkomst gaat de gemeente onderzoeken wat mogelijk is en wat daarvoor nodig is, in overleg met de indieners en iedereen die mee wil werken. Het komt vaak voor dat de gelden uit het wijkbudget niet voldoende zijn, maar wel een aanzet voor de gemeente om extra budgetten beschikbaar te stellen. De gemeente hecht belang aan de wensen die bewoners door middel van de wijktop drie kenbaar hebben gemaakt.

Vragen en contact
Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat: info@vwhoogkerk.nl of 06-13211151 (tijdelijk alleen mobiel bereikbaar).

Vereniging Wijkraad Hoogkerk

Reacties