Update werkzaamheden rotonde Hoogkerk

16 februari 2018Categorie: Verkeer

Provincie Groningen, gemeente Groningen en Tango hebben vorig jaar overeenstemming bereikt over het verplaatsen van de inrit van Tango, zodat de bypass opengesteld kan worden. Vorig jaar september/oktober stond Tango in de startblokken om haar terrein aan te passen, maar om organisatorische redenen kon zij niet verder. Inmiddels staan alle seinen op groen en kan in het voorjaar de inrit verlegd worden. De exacte planning van deze werkzaamheden is nog niet bekend.

Provincie Groningen en gemeente Groningen moeten tevens nog de nodige werkzaamheden verrichten. Zo moet de Eemsgolaan/Zuiderweg nogmaals geasfalteerd worden en de bypass richting Peize moet aangelegd worden. De planning is dat deze werkzaamheden het komende voorjaar worden uitgevoerd.

Bron: Bedrijvenvereniging WEST

Reacties